ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
Naša št.: 0072-21/2014-DI/1

Datum: 24. 6. 2014ZADEVA: Okrožnica MP št. 6/2014 – Sklep o določitvi seznama pooblaščenih
zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov

Spoštovani!

Zaradi specialnih znanj, ki jih imajo samo določeni zdravniki bolnišnic oziroma klinik, je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) do sedaj sprejel naslednje sklepe, s katerimi je določil poimenski seznam zdravnikov, ki lahko predpisujejo določene medicinske pripomočke:
  • Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje električnega skuterja,
  • Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje inzulinskih črpalk in sistemov za kontinuirano merjenje glukoze,
  • Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje ortopedskih čevljev po mavčnem odlitku in
  • Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov pri težavah z dihanjem.
  • Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje najzahtevnejših medicinskih pripomočkov.
Zaradi jasnosti in preglednosti pa je Upravni odbor ZZZS na seji z dne 13. 5. 2014 sprejel zgolj en Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: sklep), s katerim se je določil poimenski seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje pripomočkov, za katere so bili do sedaj pooblaščeni zdravniki z zgoraj navedenimi sklepi. Poimenski seznam zdravnikov, pooblaščenih za predpisovanje električnega skuterja, inzulinskih črpalk in sistemov za kontinuirano merjenje glukoze, ortopedskih čevljev po mavčnem odlitku in medicinskih pripomočkov pri težavah z dihanjem je določen v Prilogi 1 sklepa, poimenski seznam zdravnikov, pooblaščenih za predpisovanje najzahtevnejših medicinskih pripomočkov pa je določen v Prilogi 2 sklepa.

Obenem vas obveščamo, da sta iz Priloge 1 k sklepu pomotoma izpadla dva pripomočka, in sicer pripomočka s šifro 1247 in nazivom Senzor za kontinuirano merjenje glukoze ter s šifro 1248 in nazivom Oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze. Navedena napaka se je odpravila z dopolnitvijo sklepa, ki ga je sprejel Upravni odbor ZZZS na seji dne 18. 6. 2014.

Sklep in dopolnitev sklepa z obema prilogama sta objavljena na spletni strani ZZZS:

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/E785C030F68A72EBC12575840032919E?OpenDocument

Lepo pozdravljeni.


Svetovalec področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Tomaž Bregar Horvat medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan
Okrožnica MP 6_2014.pdfOkrožnica MP 6_2014.pdf

Priloge:
- Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov z dne 13. 5. 2014 s prilogama
Sklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje MP.pdfSklep o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje MP.pdf
- Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov z dne 18. 6. 2014 s prilogo
Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje MP.pdfSklep o dopolnitvah sklepa o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje MP.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane