ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV 0072-30/2014-DI/1

8. september 2014


ZADEVA: Okrožnica MP št. 9/2014: 1.10.2014 uvedba dopolnitev v sistemu On-line:
    • Uvedba obnovljive naročilnice
    • Dopolnitve struktur podatkov pri predpisu in izdaji MP

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) vse izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP) prosi za pravočasne dopolnitve v strukturah podatkov, ki se uvajajo s 1.10.2014 in o katerih je pogodbene partnerje že obvestil z Okrožnico MP št. 4/2014 in Okrožnico MP št. 5/2014, dne 23. 6. 2014. V zvezi s temi dopolnitvami je Zavod dne 3. 7 .2014 izvedel delavnico za programske hiše izvajalcev in dobaviteljev MP.

Če namreč posamezni izvajalec zdravstvenih storitev ne bo izvedel ustreznih dopolnitev, mu sistem On-line po 1.10.2014 ne bo sprejel (bo zavračal) branje in zapis podatkov o predpisanem MP v sistem On-line. Opustitev ustreznih dopolnitev pri dobaviteljih MP ima za posledico nezmožnost branja in zapisa podatka v sistem On-line.

Zavod zato ponovno prosi izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje MP, da pravočasno zagotovijo dopolnitve svojih računalniških rešitev, ki bodo s 1.10.2014 omogočile:
  • predpis in izdajo MP na obnovljive naročilnice,
  • predpis MP do 10 dni pred iztekom trajnostne dobe in branje podatka o možnem datumu prevzema MP,
  • izvedbo stornacije in številčenje naročilnic, pri predpisu naročilnice z več MP ter novi podatek pri predpisu MP,
  • nove podatke pri mesečni zbirni naročilnici,
  • obračun MP: zaradi ukinitve tolerance in posredovanje podatka o vrednosti nadstandardnega MP, podaljšanja izposoje.

Seznam MP, ki se predpisujejo na obnovljivo naročilnico najdete na spletni strani ZZZS:
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/zbirka_podatkov_MP?OpenView&count=1000 .


Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan


Podpisana okrožnica:

Okrožnica MP št. 9.pdfOkrožnica MP št. 9.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane