ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitevPOGODBENIM DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

OBMOČNIM ENOTAM ZZZS

Naša številka: 0072-36/2014-DI/1

Datum: 1. december 2014ZADEVA: Okrožnica MP št. 11/2014, sprememba načina doplačila in druge spremembe v kontrolah pri dobavitelju, ki jih izvaja sistem On-line

V sistemu On-line od dne 2.12.2014 dalje spreminjamo določene kontrole, ki se izvajajo pri dobavitelju ob izdaji MP. Dopolnitve programskih rešitev pri dobaviteljih zato niso potrebne. Spremembe kontrol so naslednje:

  • Spremenjena je kontrola NMTZ198, ki se je do sedaj izvajala tako, da je dobavitelj v sistem On-line zapisoval enake podatke, kot jih je na naročilnico v sistem On-line že zapisal zdravnik. V Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev v poglavju 15.4.3 je določeno, da dobavitelj sme v naročilnici, ki jo je v sistem on-line že zapisal zdravnik, spremeniti šifro načina doplačila 2 v 3 ali 3 v 2, to je v primeru, ko je v času od izdaje naročilnice do izdaje MP prišlo do spremembe tipa zavarovane osebe ali do spremembe v zavarovanju za doplačila. Na enak način zato spreminjamo kontrolo NMTZ198.
  • Pri kontroli NMTZ207 se spremeni nasvet za odpravo napake, tako, da se glasi: »Prvi možni datum izdaje posameznega MP na naročilnico (tudi obnovljivo) pridobite iz funkcije »Branje odprtih naročilnic.««,
  • Uvedena je nove kontrola NMTZ214, ki preverja, da so vse izdaje MP na obnovljivo naročilnico izvedene pri istem pogodbenem dobavitelju. Dovoljena je izdaja na različnih izdajnih mestih istega pogodbenega dobavitelja.
  • Umaknjena je kontrola NMTE126, če je naročilnico v sistem on-line že zapisal zdravnik in jo vnaša dobavitelj s številko iz pred-tiskanega obrazca.

V zvezi s tem je spremenjeno in dopolnjeno Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja, ki je objavljeno na spletni povezavi http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/2D0677D06D32F618C1257C92002763DF?OpenDocument .

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah in za
Alenka Franko Hren medicinske pripomočke
Vodja – direktorica področja I
Uršula Jerše Jan


Podpisana okrožnica:

Okrožnica MP številka 11_2014.pdfOkrožnica MP številka 11_2014.pdf
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane