ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Okrožnice OZZ za MP


OKROŽNICA MP ŠT. 5/2020: POOBLASTILA ZA PREDPISOVANJE SENZORJEV IN ČITALNIKA ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINI
Datum objave/spremembe: 09.12.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4: PREKLIC UKREPOV, POVEZANIH S COVID-19 PRI PREDPISOVANJU MP IN SPREMEMBE NAVODILA O IZDAJI NAROČILNICE ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK IN REVERZA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK
Datum objave/spremembe: 04.08.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2020: SPREMEMBE KONTROL V SISTEMU ON-LINE OD 1. 6. 2020 DALJE
Datum objave/spremembe: 25.05.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2020 - SPREMEMBE S 1. 6. 2020
Datum objave/spremembe: 11.05.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2020: NAVODILO O IZDAJI NAROČILNICE ZA MP IN REVERZA ZA MP IN NAVODILO O IZDAJI NAROČILNICE ZA MP ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Datum objave/spremembe: 13.02.2020  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2018: DOBE TRAJANJA, UVEDBA OZNAKE PREDČASNEGA PREDPISA MP IN NOVE KONTROLE V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 03.01.2019  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2018: DOBE TRAJANJA, UVEDBA OZNAKE PREDČASNEGA PREDPISA MP IN NOVE KONTROLE V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 03.01.2019  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2018: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, KI SE NANAŠAJO NA SERVISIRANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 14.11.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4/2018: POOBLAŠČENI ZDRAVNIKI ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 18.10.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2018: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 12.10.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2018: IZDAJA NAROČILNIC OB PREDPISU PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Datum objave/spremembe: 19.07.2018  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2017: SPREMEMBE SEZNAMA ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 22.12.2017  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2017: PRILAGODITEV MP, NOVA FUNKCIJA V SISTEMU ON-LINE POSREDOVANJE PODATKOV IN KONTROLE
Datum objave/spremembe: 23.06.2017  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2017: VRAČILO IZPOSOJENIH MP ZA ZAVAROVANE OSEBE, KI STALNO BIVAJO V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
Datum objave/spremembe: 09.01.2017  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2016 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KONTROL V SISTEMU ON-LINE - PLENICE
Datum objave/spremembe: 15.12.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2016: RAZISKAVA ZDRAVLJENJE SLADKORNIH BOLNIKOV TIPA 2 Z INZULINSKO ČRPALKO IN NADALJNE ZAGOTAVLJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 16.11.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4/2016 - DOPOLNITEV NAVODILA ZA URESNIČEVANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Datum objave/spremembe: 06.07.2016  
 

ZADEVA: OKROŽNICA MP ŠT. 3/2016: DOPOLNITEV KONTROL V SISTEMU ON-LINE IN ŠIFRANTA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Datum objave/spremembe: 14.06.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2016: ZAGOTAVLJANJE MASKE PRI UPORABNIKIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA PODPORO DIHANJU
Datum objave/spremembe: 01.06.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT.: 1/2016: ZAGOTAVLJANJE MP V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
Datum objave/spremembe: 26.05.2016  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2015: TRAJNOSTNA DOBA ZA MP 1247 SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE IN KONTROLA V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 24.12.2015  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2015: DOPOLNITVE KONTROL V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 06.08.2015  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2015: SPREMEMBE V SEZNAMU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KI SE MEDSEBOJNO IZKLJUČUJEJO
Datum objave/spremembe: 16.06.2015  
 

OKROŽNICA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 15.12.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 11/2014: SPREMEMBA NAČINA DOPLAČILA IN DRUGE SPREMEMBE V KONTROLAH PRI DOBAVITELJU, KI JIH IZVAJA SISTEM ON-LINE
Datum objave/spremembe: 01.12.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 10 /2014: SPREMEMBE V SISTEMU ON-LINE, PRIKAZ PODATKOV V FUNKCIJAH BRANJE ODPRTIH NAROČILNIC IN BRANJE PREJETIH MP
Datum objave/spremembe: 28.10.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 9/2014: 1.10.2014 UVEDBA DOPOLNITEV V SISTEMU ON-LINE: UVEDBA OBNOVLJIVE NAROČILNICE, DOPOLNITVE STRUKTUR PODATKOV PRI PREDPISU IN IZDAJI MP
Datum objave/spremembe: 12.09.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 8/2014: NOVA NAVODILA ZA PREDPISOVANJE MP IN POPRAVEK
Datum objave/spremembe: 28.08.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 7/2014: MEDSEBOJNO IZKLJUČEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 14.07.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2014 - UVEDBA OBNOVLJIVE NAROČILNICE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Datum objave/spremembe: 01.07.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 4/2014
Datum objave/spremembe: 01.07.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2014 – SKLEP O DOLOČITVI SEZNAMA POOBLAŠČENIH ZDRAVNIKOV ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 24.06.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2014 – EVIDENTIRANJE IN OBRAČUNAVANJE IZPOSOJENIH MP PO SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 24.04.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2014 – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 18.04.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 1/2014
Datum objave/spremembe: 18.02.2014  
 

OKROŽNICA MP ŠTEVILKA 7/2013: ZAGOTAVLJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI
Datum objave/spremembe: 19.12.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2013 - POPRAVEK KONTROLE V SISTEMU ON-LINE PRI IZDAJI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 28.11.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 6/2013 - KONTROLE V SISTEMU ON-LINE PRI IZDAJI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 18.10.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 5/2013 - KONTROLE V SISTEMU ON-LINE PRI PREDPISU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 18.10.2013  
 

DOPOLNITEV OKROŽNICE MP ŠT. 3/2013- KONTROLE V SISTEMU ON-LINE PREDPISOVANJE IN IZDAJA PREDLOG IN PLENIC STORNACIJE OB IZDAJI MP
Datum objave/spremembe: 06.08.2013  
 

ZADEVA: OKROŽNICA MP ŠT. 4/2013 SPREMEMBE DAVČNIH STOPENJ IN CEN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 24.06.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 39: STORNACIJE V ON-LINE IN IZDATKIH - DOPOLNITEV OKROŽNICE
Datum objave/spremembe: 16.04.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 3/2013- KONTROLE V SISTEMU ON-LINE PREDPISOVANJE IN IZDAJA PREDLOG IN PLENIC STORNACIJE OB IZDAJI MP
Datum objave/spremembe: 16.04.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 2/2013: KONTROLE PODATKOV IN NAROČILNIC ZAPISANIH V ON-LINE PRI DOBAVITELJU
Datum objave/spremembe: 25.02.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠTEVILKA 1/2013: ZAGOTAVLJANJE FUNKCIONALNO USTREZNIH PRIPOMOČKOV OZ. VARNE UPORABE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 25.02.2013  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 38: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠIFRANTA, MEDICINSKIH KRITERIJEV IN CENOVNIH STANDARDOV
Datum objave/spremembe: 21.11.2012  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 39: STORNACIJA V ON-LINE IN IZDATKIH
Datum objave/spremembe: 19.11.2012  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 37 - DOPOLNITEV
Datum objave/spremembe: 05.11.2012  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 37, ON-LINE ZAJEM, POSREDOVANJE IN KONTROLE PODATKOV O MP
Datum objave/spremembe: 24.09.2012  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 28 - DOPOLNITEV
Datum objave/spremembe: 27.06.2012  
 

SPREMEMBE VREDNOSTI MP OB UVELJAVITVI ZUJF
Datum objave/spremembe: 31.05.2012  
 

OKROŽNICA MP ŠT. 36 - SPREMEMBE VREDNOSTI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV OB UVELJAVITVI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)
Datum objave/spremembe: 31.05.2012  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 35
Datum objave/spremembe: 28.05.2012  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 34 - PREDPISOVANJE IN IZDAJA PLENIC
Datum objave/spremembe: 26.03.2012  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 33 - PREDPISOVANJE IN IZDAJA MEDICINSKO TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA S ŠIFRO 1943 ZATEMNITEV STEKLA
Datum objave/spremembe: 15.03.2012  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 32 - SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠIFRANTA IN MEDICINSKIH KRITERIJEV TER CENOVNIH STANDARDOV MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 03.01.2012  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 31 - IZVAJANJE IZPOSOJE MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 05.12.2011  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 30 - SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAVODILA O PREDPISOVANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV NA NAROČILNICO ZA MEDICINSKO TEHNIČNE PRIPOMOČKE IN NAVODILA ZA URESNIČEVANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO PRIPOMOČKOV ZA VID
Datum objave/spremembe: 24.08.2011  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 29 - POSREDOVANJE PODATKOV V SISTEM ON LINE PRI MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN SPREMEMBAH KONTROL V SISTEMU ON LINE
Datum objave/spremembe: 23.06.2011  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 27 - KRITJE STROŠKOV V BREME SREDSTEV OBVEZNEGA IN DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V PRIMERIH IZDAJE MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 14.06.2011  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 28 - SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OZZ 30/11
Datum objave/spremembe: 14.06.2011  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 25-DOPOLNITEV 2. TOČKE, UVELJAVITEV NOVEGA ŠIFRANTA TRAJNOSTNIH DOB IN IZPOSOJA MTP
Datum objave/spremembe: 13.08.2010  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 26, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠIFRANTA, MEDICINSKIH KRITERIJEV IN CENOVNIH STANDARDOV, KI SE NANAŠAJO NA PRIPOMOČKE ZA IZBOLJŠANJE VIDA, DODATEK STRANSKA OPORA ZA TRUP IN PRENOSNI ASPIRATOR
Datum objave/spremembe: 08.07.2010  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 24-POSREDOVANJE PODATKOV ZAVODU, OBRAČUNI IN IZPOSOJA
Datum objave/spremembe: 29.03.2010  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 23-UVELJAVITEV NOVIH POGODB O PRESKRBI Z MTP NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA
Datum objave/spremembe: 19.02.2010  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 22- ZAGOTAVLJANJE PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA PO 1.3.2010 IN PREHODNO OBDOBJE
Datum objave/spremembe: 17.02.2010  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 21-PREDPISOVANJE EL. SKUTERJA IN SISTEMA ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE
Datum objave/spremembe: 26.01.2010  
 

OKROŽNICA ZA MTP ŠT. 20 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OZZ 88/09
Datum objave/spremembe: 20.11.2009  
 

OKROŽNICA MTP ŠT.19: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠIFRANTA, MK IN CS MTP
Datum objave/spremembe: 21.09.2009  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 18: DOPLAČILA DO POLNE VREDNOSTI STORITEV PRI ZAGOTAVLJANJU PRIPOMOČKOV ZA VID IN PRIPOMOČKOV ZA SLUH
Datum objave/spremembe: 04.06.2009  
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITEV PRAVIL OZZ
Datum objave/spremembe: 19.02.2009  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 16-ZAGOTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN ZELO ZAHTEVNIH BLAZIN ZA PREPREČEVANJE PRELEŽANIN
Datum objave/spremembe: 24.11.2008  
 

DOPOLNITEV OKROŽNICE MTP ŠT.9-DIABETES
Datum objave/spremembe: 28.05.2008  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 15, NEGOVALNE POSTELJE
Datum objave/spremembe: 19.05.2008  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 14, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OZZ: RAZTOPINA ZA ZAŠČITO USTNE SLUZNICE IN SISTEMI ZA DOVAJANJE TEKOČEA KISIKA
Datum objave/spremembe: 18.04.2008  
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA K OKROŽNICI MTP ŠT. 11
Datum objave/spremembe: 07.04.2008  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 13; PODATKI O UPORABANIKIH MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 04.04.2008  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 11, PRESKRBA S PLENICAMI V BREME OZZ
Datum objave/spremembe: 21.02.2008  
 

PREDLOG: OKROŽNICA MTP ŠT. 11, PRESKRBA S PLENICAMI V BREME OZZ
Datum objave: 24.12.2007  
 

OKOŽNICA MTP ŠT. 12
Datum objave/spremembe: 21.02.2008  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 10-ZAGOTAVLJANJE VOZIČKOV IN PRESKRBE S KISIKOM NA DOMU PO SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVIL OZZ
Datum objave/spremembe: 17.07.2007  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 9; ZAGOTAVLJANJE PRIPOMOČKOV PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI-PRIPOROČILA
Datum objave/spremembe: 20.04.2007  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 8-IZDAJA APARATA ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI S PROŽILNO NAPRAVO, OBDOBJE
Datum objave/spremembe: 12.04.2007  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 7; ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O OBDOBJU IN KOLIČINI ZA MTP POTROŠNEGA ZNAČAJA IN DOPOLNITEV ŠIFRANTA MTP TER ŠIFRANTA TRAJNOSTNIH DOB
Datum objave/spremembe: 09.03.2007  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 6, ZAGOTAVLJANJE ENDOTRAHEALNIH KANIL IZ SILIKONA V OZZ
Datum objave/spremembe: 02.02.2007  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 6, ZAGOTAVLJANJE ENDOTRAHEALNIH KANIL IZ SILIKONA V OZZ
Datum objave/spremembe: 02.02.2007  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 5: ZAGOTAVLJANJE KASETOFONA OZ. PREDVAJALNIKA ZVOČNIH ZAPISOV, BRAJEVE VRSTICE IN PSA VODNIKA SLEPIH PO 1.1.2007
Datum objave/spremembe: 11.12.2006  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 3: ZAGOTAVLJANJE ELEKTRIČNEGA STIMULATORJA PRI INKONTINENCI URINA PO SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVIL OZZ-IZPOSOJA
Datum objave/spremembe: 11.12.2006  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 4: INHALATOR S FUNKCIJO UPORA PRI IZDIHU, PRENOSNI ASPIRATOR IN GOVORNA VALVULA
Datum objave/spremembe: 11.12.2006  
 

OKROŽNICA MTP ŠT. 2: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OZZ IN NA TE VEZANE SPREMEMBE V ŠIFRANTU IN MEDICINSKIH KRITERIJIH MTP
Datum objave/spremembe: 04.09.2006  
 

OKROŽNICA ŠT.1: SPREMEMBE V ŠIFRANTU IN MEDICINSKIH KRITERIJIH MTP IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH NA PODROČJU MTP
Datum objave/spremembe: 10.07.2006  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane