ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila in okrožnice za izvajanje napotitev na delo

Navodila MP

Navodila PE Informacijski center

Navodila za izvajanje mednarodnega zdravstvenega zavarovanja

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Okrožnice ZAE za obračun


OKROŽNICA ZAE 8/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 23.09.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 7/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 22.08.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 6/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 24.07.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 5/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 20.06.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 4/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 15.05.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 3/19: DOPOLNITEV ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 16.04.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 2/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 20.03.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 1/19: DOPOLNITVE ŠIFRANTOV K1, K2 IN K10 Z ŠIFRO DEJAVNOSTI 215 224 - MAKSILOFACIALNA KIRURGIJA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI IN STORITVAMI ZA TO DEJAVNOST Q0235 - Q0237, Q0262 – Q0264 (ZDRAVILA IZ SEZNAMA A) IN Q0265-Q0272 (ZDRAVILA IZ SEZNAMA B)
Datum objave/spremembe: 25.01.2019  
 

OKROŽNICA ZAE 11/17: NOVA PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 278 »CELOSTNA REHABILITACIJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH« V OKVIRU VRSTE 220 »OFTALMOLOGIJA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI«
Datum objave/spremembe: 14.12.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 62/18: UVEDBA ON-LINE KONTROL NAD ZDRAVILI IN ŽIVILI ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE, IZDANIMI NA RECEPTE ZA OSEBNO RABO
Datum objave/spremembe: 14.12.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 61/18: DODATNE STORITVE SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI OKULISTIKE (220 229)
Datum objave/spremembe: 14.12.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 7/16: UVEDBA NOVIH VRST DELAVNIC V DEJAVNOSTI 346 025 »ZDRAVSTVENA VZGOJA«, SPREMEMBA DOLGEGA OPISA IN MINIMALNEGA ŠTEVILA UDELEŽENCEV PRI DELAVNICI E0522«PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO«, DODATNO EVIDENČNO BELEŽENJE STORITEV V OKVIRU PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA
Datum objave/spremembe: 10.12.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 57/18: NOVA STORITEV ZA BELEŽENJE PRESEJALNEGA TESTIRANJA PRI KRVODAJALCU NA PRISOTNOST VIRUSA ZAHODNEGA NILA TER UKINITEV ŠIFRANTA 15.4
Datum objave/spremembe: 10.12.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 50/16: NOVA KONTROLA VSEBINE OBRAVNAVE
Datum objave/spremembe: 30.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 3/18: NOVI PODVRSTI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 280 »UC – ENOTA ZA BOLEZNI« IN 281 »UC – ENOTA ZA POŠKODBE« V OKVIRU VRSTE 238 »URGENTNA MEDICINA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI« TER NOVA PODVRSTA 051 »ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DELOVNEM ČASU« V OKVIRU VRSTE 338 »URGENTNA MEDICINA V SPLOŠNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI«
Datum objave/spremembe: 26.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 25/18: EVIDENČNO BELEŽENJE STORITEV V CENTRIH ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG
Datum objave/spremembe: 26.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 35/17: SEZNAMI STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO – DOPOLNITEV OKROŽNICE ZAE 46/16
Datum objave/spremembe: 23.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 60/18: UVEDBA DVEH NOVIH STORITEV V ŠIFRANTU 15.28 »LOČENO ZARAČUNLJIVI MATERIAL IN STORITVE (LZM)«: Q0282 - VLITA ZALIVKA S STANDARDNO KOVINO V ZOBOZDRAVSTVU, Q0283 – DVOJNA PREVLEKA S STANDARDNO KOVINO V ZOBOZDRAVSTVU TER SPREMEMBA NAZIVA PRI Q0001
Datum objave/spremembe: 21.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE ŠT. 58/18: PRESTAVITEV PODVRSTE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI »033 KLINIČNA PSIHOLOGIJA« IN »050 OBSOJENCI IN PRIPORNIKI - KLINIČNA PSIHOLOGIJA« IZ VRSTE DEJAVNOSTI »512 PSIHOLOGIJA« NA NOVO VRSTO DEJAVNOSTI »549 KLINIČNA PSIHOLOGIJA« OD 1. 1. 2019 DALJE
Datum objave/spremembe: 21.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 14/18: SEZNAMI STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI PEDONTOLOGIJA – DOPOLNITEV OKROŽNICE ZAE 46/16
Datum objave/spremembe: 20.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE ŠT. 56/18: NOVA ŠIFRA STORITVE E0708 V DEJAVNOSTI 111 301 »KARDIOVASKULARNA KIRURGIJA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI« ZA UKC LJUBLJANA, UKC MARIBOR IN MC MEDICOR OD 1. 1. 2018 DALJE
Datum objave/spremembe: 20.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 59/18: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17, 25/17, 41/17, 52/17, 6/18, 26/18, 27/18 IN 42/18
Datum objave/spremembe: 20.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 55/18: UKINITEV STORITEV 72000, 72230 IN 72240 TER UVEDBA NOVIH STORITEV V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (743 601, 743 602)
Datum objave/spremembe: 15.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 54/18: DOPOLNITEV KRATKIH IN / ALI DOLGIH OPISOV NEKATERIH STORITEV NA PODROČJU ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 14.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 4/18: NOVE PATRONAŽNE STORITVE - ASISTIRANA PERITONEALNA DIALIZA NA DOMU IN V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH
Datum objave/spremembe: 13.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 34/18: DOPOLNITEV DOLGIH OPISOV EVIDENČNIH STORITEV REFERENČNIH AMBULANT
Datum objave/spremembe: 12.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 53/18: SPREMEMBA ŠIFRANTA 15.20 »STORITVE V SPLOŠNIH AMBULANTAH, DISPANZERJIH ZA OTROKE IN ŠOLARJE TER NUJNI MEDICINSKI POMOČI« ZARADI DOPOLNITEV OBSTOJEČIH STORITEV IN UVEDBE NOVIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 12.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 51/16: KONTROLA KOLIČINE STORITVE IN MAKSIMALNEGA DOVOLJENEGA ŠTEVILA STORITEV NA OBRAVNAVO
Datum objave/spremembe: 07.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 41/18: NOVE STORITVE ZA BELEŽENJE ZALIVK - KOMPOZITNI MATERIAL
Datum objave/spremembe: 05.11.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 51/18: NOVA ŠIFRA POVEČANE ZAHTEVNOSTI OBRAVNAVE PRI IZVAJANJU AMBULANTNE IZVEN BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA V ZAVODIH ZA USPOSABLJANJE CIRIUS KAMNIK IN VIPAVA
Datum objave/spremembe: 30.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 50/18: UVEDBA NOVIH STORITEV V ŠIFRANTU 15.21 »STORITVE V GINEKOLOGIJI NA PRIMARNI RAVNI (306 007)« IN V ŠIFRANTU 15.28 »LOČENO ZARAČUNLJIVI MATERIAL IN STORITVE (LZM)«
Datum objave/spremembe: 30.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 52/18: UVEDBA POROČANJA PODATKOV O DIAGNOZAH ZA STORITVE V STRUKTURI OBRAVNAVA V SPLOŠNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (Q86.210) ZA STORITVE OPRAVLJENE OD 1. 1. 2019 DALJE
Datum objave/spremembe: 30.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 61/17: KONTROLE V ZOBOZDRAVSTVU
Datum objave/spremembe: 25.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 38/18: UKINITEV STORITEV 31070 IN 31071 TER UVEDBA NOVIH ŠIFER LZM Q0277 »CBCT SLIKANJE« IN Q0278 »CBCT ODČITAVANJE« V SPECIALISTIČNI ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 25.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 49/18: NOVE PODVRSTE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 057 »CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV«, 058 »AMBULANTNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH« IN 059 »SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA V OKVIRU CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH« V OKVIRU VRSTE 512 »PSIHIATRIJA«.
Datum objave/spremembe: 25.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 46/18: SPREMEMBA DOLGEGA OPISA TER OBRAČUNAVANJA STORITVE 43390 »CEPLJENJE – POSAMIČNA APLIKACIJA VAKCINE«
Datum objave/spremembe: 23.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 47/18: DODATNE STORITVE SPECIALISTIČNE ENDODONTIJE
Datum objave/spremembe: 23.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 44/18: NOV OBRAČUNSKI MODEL SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI DERMATOLOGIJE
Datum objave/spremembe: 22.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 48/18: DOPOLNITEV PODATKOV O IZDANIH ZDRAVILIH NA RECEPT S PODROBNIMI PODATKI O MAGISTRALNIH ZDRAVILIH TER DOPOLNITEV KONTROL LEKARNIŠKIH STORITEV ZA MAGISTRALNA ZDRAVILA BREZ DODELJENE ŠIFRE
Datum objave/spremembe: 17.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 07/17: UVEDBA NOVIH PREISKAV »NADZORNE KUŽNINE NA PRISOTNOST VEČKRATNO ODPORNIH MIKRORGANIZMOV« KOT LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL
Datum objave/spremembe: 03.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 20/18: NOVI ŠIFRI LZM V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI REVMATOLOGIJE (232 249)
Datum objave/spremembe: 03.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 43/18: NOVA ŠIFRA LZM V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI DERMATOLOGIJE (203 206)
Datum objave/spremembe: 03.10.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 45/18: NOVI STORITVI E 0704 »VZPOSTAVITEV KLINIČNEGA REGISTRA ZA MELANOM« IN E 0705 »UVEDBA 1. FAZE AKTIVNE REGISTRACIJE RAKA«
Datum objave/spremembe: 18.09.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 32/18: NOVA STORITEV 94470 »RAČUNALNIŠKO PODPRTA ROBOTSKA REHABILITACIJA ZGORNJE OKONČINE«
Datum objave/spremembe: 29.08.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 42/18: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17, 25/17, 41/17, 52/17, 6/18, 26/18 IN 27/18
Datum objave/spremembe: 19.07.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 32/17: NOVA VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 241 »PALIATIVNA OSKRBA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI« TER NOVA PODVRSTA 279 »MOBILNI PALIATIVNI TIM« V OKVIRU TE NOVE VRSTE
Datum objave/spremembe: 17.07.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 22/18: UKINITEV STORITVE E0420 »ZDRAVLJENJE MAKULARNEGA EDEMA Z ANTI VEGF ZDRAVILI« TER SPREMEMBA OPISA STORITVE E0304 »ZDRAVLJENJE MAKULARNEGA EDEMA BREZ ZDRAVILA«
Datum objave/spremembe: 17.07.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 37/18: PROSPEKTIVNI PROGRAM V AKUTNI BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI SPP - DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA ŠIFRANTA
Datum objave/spremembe: 12.07.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 40/18: NOVA STORITEV ZA BELEŽENJE NEVROMODULACIJSKEGA PROGRAMA
Datum objave/spremembe: 06.07.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 36/18: ZDRAVILA ZA NADOMESTNO ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG
Datum objave/spremembe: 05.07.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 13/18: SEZNAMI STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE – DOPOLNITEV OKROŽNICE ZAE 46/16
Datum objave/spremembe: 22.06.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 26/17: SEZNAMI STORITEV V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITEV OKROŽNICE ZAE 46/16
Datum objave/spremembe: 01.06.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 33/18: UKINITEV STORITVE 52335 »JAHAČ« IZ SEZNAMA STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 28/18: DOPOLNITEV DOLGIH OPISOV STORITEV TRANSPLANTACIJ
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 31/18: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 81111 »ENDOSKOPSKA EKSTRAKCIJA TUJKA IZ ZGORNJEGA PREBAVNEGA TRAKTA«
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 27/18: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17, 25/17, 41/17, 52/17, 6/18 IN 26/18
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 35/18: NOVA KONTROLA - ZASTARALNI ROK 3 LETA ZA OBRAČUN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 30/18: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 16130 »MIKROLARINGOSKOPIJA«
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 29/18: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE E0627 »PRESEJANJE DIABETIČNE RETINOPATIJE«
Datum objave/spremembe: 30.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 26/18: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17, 25/17, 41/17, 52/17 IN 6/18
Datum objave/spremembe: 16.05.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 21/18: NOVI ŠIFRI LZM V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI UROLOGIJA (239 257)
Datum objave/spremembe: 16.04.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 24/18: OBRAČUN SEROLOŠKIH PREISKAV NA BORELIOZO TER OBRAČUN OSEBE S TIPOM ZAVAROVANE OSEBE 18
Datum objave/spremembe: 16.04.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 10/18: NOVI STORITVI 31070 »CB CT SLIKANJE« IN 31071 »CB CT ODČITAVANJE«
Datum objave/spremembe: 09.04.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 14/16: UVEDBA OBVEZNEGA POROČANJA PODATKOV O DIAGNOZAH V STRUKTURI OBRAVNAVA V SPECIALISTIČNI ZUNAJ BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (Q86.220) IN PODATKA OZNAKA BOLEZNI ZA STORITVE OPRAVLJENE OD 1.5.2016 DALJE; DOPOLNITEV 24.03.2016 IN 25.04.2016
Datum objave/spremembe: 27.03.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 23/18: OBRAČUN STORITEV CB CT POLEG STORITEV ENDODONTIJE
Datum objave/spremembe: 27.03.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 49/16: KONTROLE OMEJITEV STAROSTI
Datum objave/spremembe: 09.03.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 17/18:UVEDBA NOVE ŠIFRE STORITVE E0700 PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA OTROKA V UNIVERZITETNI PSIHIATRIČNI KLINIKI LJUBLJANA ZA STORITVE, OPRAVLJENE OD 1.4.2018 DALJE
Datum objave/spremembe: 09.03.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 16/18: UKINITEV POROČANJA VRSTE PROSPEKTIVNEGA PROGRAMA 23. POSTOPKI OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO IN UVEDBA NOVE ŠIFRE STORITEV E0698 IN E0699 ZA OBRAČUN POSTOPKOV OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI ZA STORITVE, OPRAVLJENE OD 1.4.2018 DALJE
Datum objave/spremembe: 19.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 19/18:SPREMEMBA UTEŽI STORITVE SPP S ŠIFRO D01Z V AKUTNI BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI-SPP ZA STORITVE, OPRAVLJENE OD 1.4.2018 DALJE
Datum objave/spremembe: 19.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 46/16: SEZNAMI STORITEV V ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE – ORTODONTIJA)
Datum objave/spremembe: 16.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 15/18: SEZNAM STORITEV SPECIALISTIČNE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI STOMATOLOŠKE PROTETIKE – DOPOLNITEV OKROŽNICE ZAE 46/16
Datum objave/spremembe: 16.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 18/18: STORITEV Q0242 »EPOSVET« NA PRIMARNI, SEKUNDARNI TER TERCIARNI RAVNI
Datum objave/spremembe: 16.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 12/18: UKINITEV INFUZIJSKIH SISTEMOV IN I.V. KANIL PRI ZDRAVLJENJU BORELIOZE (Q0204 IN Q0205)
Datum objave/spremembe: 05.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 6/18: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17, 25/17, 41/17 IN 52/17
Datum objave/spremembe: 01.02.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 7/18: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITEV K0020 »MALI POSEG« IN K0020 »SREDNJI POSEG«
Datum objave/spremembe: 31.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 9/18: V SEZNAM STORITEV OKULISTIKE DODANA STORITEV 50960 TER DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 94001
Datum objave/spremembe: 31.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 11/18: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 36190 »EHOSKOPIJA«
Datum objave/spremembe: 31.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 8/18: UKINITEV STORITVE 93302 IZ SEZNAMA STORITEV SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 31.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 5/18: DOPOLNITEV PODATKOV O IZDANIH ZDRAVILIH NA RECEPT IN DODATNE KONTROLE LEKARNIŠKIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 25.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 49/17: SPREMEMBA PRIPOROČIL GLEDE KOD MKB, KI POD DOLOČENIMI POGOJI OPREDELJUJEJO 100 ODSTOTNO PLAČILO IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 23.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 24/17: BELEŽENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN DEŽURNE SLUŽBE V SPLOŠNI IN SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI TER ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 16.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 1/18: OBRAČUN STORITVE 94303 ZA TUJE ZAVAROVANE OSEBE V RAZVOJNI AMBULANTI
Datum objave/spremembe: 16.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 2/18: NOVA STOPNJA NUJNOSTI »ZELO HITRO«
Datum objave/spremembe: 16.01.2018  
 

OKROŽNICA ZAE 65/17: NOVI KONTROLI IN NOV POVEZOVALNI ŠIFRANT K11
Datum objave/spremembe: 14.12.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 64/17: PROSPEKTIVNI PROGRAM V AKUTNI BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI SPP - DOPOLNITEV ŠIFRANTA 15.5
Datum objave/spremembe: 29.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 16/17: SPREMEMBA KADROVSKEGA NORMATIVA, OPISA ALI STAROSTNIH OMEJITEV NEKATERIH LOGOPEDSKIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 57/17: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE K0022 »VELIKI POSEG«
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 51/17: SPREMENJEN SEZNAM STORITEV LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 56/17: DOPOLNJEN NAZIV PODVRSTE DEJAVNOSTI 302 003 »CENTRI ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG«
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 50/17: DOPOLNITEV DOLGIH OPISOV STORITEV TRANSPLANTACIJ
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 53/17: SPREMEMBE OPISOV NEKATERIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 55/17: DOPOLNITEV DOLGIH OPISOV STORITEV PZN1108, PZN2108, PZN1208 IN PZN2208
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 54/17: DOPOLNITEV DOLGIH OPISOV STORITEV CELOSTNIH OBRAVNAV
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 58/17: NOVA STORITEV MR31009 »MR ENTEROGRAFIJA S KS«
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 52/17: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17, 25/17 IN 41/17
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 63/17: BELEŽENJE Q0037 »PREISKAVE TSH« , Q0038 »PREISKAVE FT3« IN Q0039 »PREISKAVE FT4« V DEJAVNOSTI OTROŠKIH IN ŠOLSKIH DISPANZERJIH V DRUGIH ZAVODIH (327 013)
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 60/17: NOVA STORITEV E0693 »REKTOSKOPIJA IN PROKTOSKOPIJA«
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 59/17: NOVI STORITVI E0686 »DELAVNICA "ALI SEM FIT"« IN E0687 »DELAVNICA "GIBAM SE"« IN SPREMEMBE OPISOV NEKATERIH ZDRAVSTVENOVZGOJNIH DELAVNIC
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 62/17: UVEDBA STORITVE E0264 »PAVŠAL ZA DVOJEZIČNOST« NA VRSTI IN PODVRSTI DEJAVNOSTI 346 025 »ZDRAVSTVENA VZGOJA«
Datum objave/spremembe: 15.11.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 5/17: NOVA STORITEV E0625 »SCINTIGRAFIJA DOPAMINSKEGA PRENAŠALCA«
Datum objave/spremembe: 18.10.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 46/17: NOVA PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 050 »OBSOJENCI IN PRIPORNIKI-KLINIČNA PSIHOLOGIJA« V OKVIRU VRSTE 512 »PSIHOLOGIJA«
Datum objave/spremembe: 18.10.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 48/17: SPREMEMBA BELEŽENJA STORITVE 14452 »ELEKTRODIAMETRIJSKA ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA«
Datum objave/spremembe: 18.10.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 47/17: NOVI STORITVI E0684 »OPERATIVNA KOLONOSKOPIJA Z ENIM NOŽEM V PROGRAMU SVIT« IN E0685 »OPERATIVNA KOLONOSKOPIJA Z DVEMA NOŽEMA V PROGRAMU SVIT«
Datum objave/spremembe: 18.10.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 45/17: UVEDBA NOVE STORITVE 36160 »UZ PREISKAVA Z INTRAVENSKIM KONTRASTNIM SREDSTVOM« V OKVIRU SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 231 246 IZVAJANJE ULTRAZVOKA - UZ
Datum objave/spremembe: 29.09.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 44/17: BELEŽENJE Q0239 »MATERIAL ZA OSKRBO PODKOŽNE VALVULE« V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI HEMATOLOGIJE (207 213), INTERNISTIKE (209 215) IN DEJAVNOSTI MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA (241 279)
Datum objave/spremembe: 26.09.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 36/17: NOVE ŠIFRE PODLAGE ZA ZAVAROVANJE
Datum objave/spremembe: 21.09.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 37/17: NOVE STORITVE APLIKACIJE ZDRAVIL IZ SEZNAMA A IN B; UKINITEV STORITEV E0398, E0399, E0400, E0530, K0042, K0043 IN 46521 TER SPREMEMBA OPISA STORITVE K1022
Datum objave/spremembe: 15.09.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 41/17: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16, 9/17 IN 25/17
Datum objave/spremembe: 05.09.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 38/17: NOVE ŠIFRE ZA BELEŽENJE KALA ZDRAVIL LZM IZ SEZNAMA A TER NOVA ŠIFRA ZA BELEŽENJE KALA ZA POSLOVNO DONACIJO DBZ IZ SEZNAMA B
Datum objave/spremembe: 31.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 43/17: UVEDBA NOVIH STORITEV E0691 »CLODIVAC« IN E0692 »TETANA«
Datum objave/spremembe: 31.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 42/17: SPREMEMBA TOČKOVNEGA NORMATIVA PRI NEKATERIH STORITVAH KLINIČNE PSIHOLOGIJE
Datum objave/spremembe: 24.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 37/14: NOV OBRAČUNSKI MODEL PATRONAŽNE SLUŽBE IN NEGE NA DOMU
Datum objave/spremembe: 11.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 31/17: NOV IZJEMNI DOSTOP BREZ KZZ
Datum objave/spremembe: 11.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 40/17: UVEDBA NOVE STORITVE E0690 »DNEVNA OBRAVNAVA« V DEJAVNOSTI 644 405 »REHABILITACIJA PO MOŽGANSKI POŠKODBI«
Datum objave/spremembe: 11.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 39/17: PROSPEKTIVNI PROGRAM V AKUTNI BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI SPP - DOPOLNITEV OBSTOJEČIH ŠIFRANTOV ZA POROČANJE OD 1.11.2017 DALJE
Datum objave/spremembe: 11.08.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 33/17: NOVA STORITEV E0444 »OPERACIJA NA OŽILJU NA OBEH NOGAH HKRATI« TER DOPOLNITEV OPISA STORITVE E0220 »OPERACIJA NA OŽILJU«
Datum objave/spremembe: 25.07.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 34/17: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE E0434 »IZREZANJE BAZALNOCELIČNEGA IN SKVAMOZNEGA KARCINOMA KOŽE«
Datum objave/spremembe: 25.07.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 45/16: NOVA STORITEV Q0242 »EPOSVET«
Datum objave/spremembe: 18.07.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 30/17: NOVA PODVRSTA DEJAVNOSTI 701 823 »SREDSTVA ZA VARIABILNO NAGRAJEVANJE«
Datum objave/spremembe: 13.06.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 29/17: NOVA EVIDENČNA STORITEV K0044 »PREGLED OB POSTELJI«
Datum objave/spremembe: 09.06.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 28/17: NOVA EVIDENČNA STORITEV E0682 »SKUPINSKI KONZILIJARNI PREGLED«
Datum objave/spremembe: 09.06.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 25/17: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16, 47/16 IN 9/17
Datum objave/spremembe: 10.05.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 27/17: NOVA KONTROLA OBRAČUNAVANJA STORITEV E0392 »PROKTOSKOPIJA« IN E0396 »REKTOSKOPIJA«
Datum objave/spremembe: 09.05.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 22/17: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE E0434 »IZREZANJE BAZALNOCELIČNEGA IN SKVAMOZNEGA KARCINOMA KOŽE«
Datum objave/spremembe: 25.04.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 23/17: UVEDBA NOVIH STORITEV RADIOTERAPIJE TER UVEDBA MAKSIMALNEGA ŠTEVILA STORITEV NA OBRAVNAVO PRI OBSTOJEČIH STORITVAH RADIOTERAPIJE OD 01.01.2017 DALJE
Datum objave/spremembe: 25.04.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 56/16: NOVA STORITEV E0627 »PRESEJANJE DIABETIČNE RETINOPATIJE«
Datum objave/spremembe: 11.04.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 20/17: NOVA PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 276 »AMBULANTNA KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA« V OKVIRU VRSTE 211 »KARDIOLOGIJA IN VASKULARNA MEDICINA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI«
Datum objave/spremembe: 22.03.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 21/17: NOVA PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 277 »PEDIATRIJA - URGENTNA AMBULANTA« V OKVIRU VRSTE 238 »URGENTNA MEDICINA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI«
Datum objave/spremembe: 22.03.2017  
 

OKROŽNICA ZAE ŠT. 18/17: NAVODILA DOLOČITVE DELEŽA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN VSEBINE OBRAVNAVE
Datum objave/spremembe: 20.03.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 19/17: DODATNO EVIDENČNO BELEŽENJE STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE
Datum objave/spremembe: 16.03.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 9/16: UKINITEV BELEŽENJA EVIDENČNIH STORITEV PRVEGA IN PONOVNEGA PREGLEDA (E0273, E0274) V DEJAVNOSTIH 218 227 NEVROLOGIJA, 230 269 SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA, 301 258 MEDICINA DELA, 238 255 INTERNISTIKA – URGENTNA AMBULANTA, 238 256 KIRURGIJA – URGENTNA AMBULANTA, 238 261 INFEKTOLOGIJA – URGENTNA AMBULANTA IN 238 262 NEVROLOGIJA – URGENTNA AMBULANTA
Datum objave/spremembe: 07.03.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 17/17: BELEŽENJE ZDRAVIL IZ SEZNAMA A V SKUPNOSTNI PSIHIATRIJI (230 269)
Datum objave/spremembe: 27.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 12/17: SPREMEMBA TOČKOVNEGA NORMATIVA IN DOLGEGA OPISA PRI STORITVI 17124 »TITRACIJA NADTLAKA V ZGORNJIH DIHALNIH POTEH«
Datum objave/spremembe: 24.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 13/17: DOPOLNITEV OPISA STORITVE E0450 »POLIGRAFIJA SPANJA NA DOMU«
Datum objave/spremembe: 24.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 15/17: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 58350 »PRIMARNI ŠIV FLEKSORNE TETIVE V ZAPESTJU IN NA PODLAHTI (PRVA TETIVA) IN AHILOVE TETIVE«
Datum objave/spremembe: 24.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 14/17: SPREMEMBA TOČKOVNEGA NORMATIVA IN DOLGEGA OPISA PRI STORITVI 34602 »VAKUMSKA STEREOTEKSIJA«
Datum objave/spremembe: 24.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 10/17: BELEŽENJE OZNAKE PRIMERA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 20.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 9/17: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16, 33/16 IN 47/16
Datum objave/spremembe: 17.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE ŠT. 08/17: NOVA ŠIFRA STORITVE E0631 V DEJAVNOSTI 139 301 »UROLOGIJA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI« OD 1. 4. 2017 DALJE ZA SB CELJE
Datum objave/spremembe: 09.02.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 55/16: OBRAČUN RADIOTERAPIJE MED HOSPITALIZACIJO
Datum objave/spremembe: 24.01.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 4/17: NOVA STORITEV E0624 »RADIOLOŠKA OBRAVNAVA PET CT PREISKAVE«
Datum objave/spremembe: 18.01.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 6/17: NOVE STORITVE V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM HEPATITIS C VIRUSNE OKUŽBE
Datum objave/spremembe: 18.01.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 1/17: NOVI STORITVI 32822 »TOMOSINTEZA DOJKE - ENOSTRANSKO« IN 32823 »TOMOSINTEZA DOJKE - DVOSTRANSKO«
Datum objave/spremembe: 13.01.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 3/17: NOVA VERZIJA KLASIFIKACIJE MKB-10-AM, V6
Datum objave/spremembe: 13.01.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 2/17: DODATNO EVIDENČNO BELEŽENJE STORITEV ZDRAVSTVENE VZGOJE
Datum objave/spremembe: 13.01.2017  
 

OKROŽNICA ZAE 59/16: UVEDBA NOVIH PREISKAV V SPECIALISTIČNIH ZUNAJBOLNIŠNIČNIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTIH 231 245 IZVAJANJE RAČUNALNIŠKE TOMOGRAFIJE (CT) TER 231 244 IZVAJANJE MAGNETNE RESONANCE (MR) OD 01.01.2017 DALJE
Datum objave/spremembe: 21.12.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 58/16: UVEDBA ŠIFRE LZM Q0035 CITOLOŠKE PREISKAVE PUNKTATA DOJKE TUDI V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 231 246 IZVAJANJE ULTRAZVOKA (UZ) OD 01. 07. 2016 DALJE
Datum objave/spremembe: 16.12.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 36/16: UKINITEV PODVRST 338 016 - 338 023, 513 152, SPREMEMBA NAZIVA V PODVRSTI 338 024 »NMP - HELIKOPTER«, UVEDBA NOVIH PODVRST 338 040 - 338 049
Datum objave/spremembe: 29.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 52/16: PROSPEKTIVNI PROGRAM V AKUTNI BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI SPP - DOPOLNITEV OBSTOJEČIH ŠIFRANTOV ZA POROČANJE OD 1.2.2017 DALJE
Datum objave/spremembe: 29.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 57/16: NOVA KONTROLA - ZASTARALNI ROK 3 LETA
Datum objave/spremembe: 29.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 53/16: NOVE ŠIFRE V ŠIFRANTU 15.38, NOVI ŠIFRI V STANDARDIH TIP 3 IN 8, DOPOLNITEV POVEZOVALNIH ŠIFRANTOV K28 IN K31
Datum objave/spremembe: 25.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 54/16: NOVA STORITEV E0629 »POSODOBLJENA DELAVNICA ZDRAVO HUJŠANJE«
Datum objave/spremembe: 23.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 48/16: UVEDBA NOVE STORITVE E0628 »BEXSERO«
Datum objave/spremembe: 19.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 47/16: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16, 22/16 IN 33/16
Datum objave/spremembe: 17.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 43/16: SPREMEMBA TOČKOVNEGA NORMATIVA PRI STORITVI 17124 »TITRACIJA NADTLAKA V ZGORNJIH DIHALNIH POTEH«
Datum objave/spremembe: 09.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 44/16: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 58350 »PRIMARNI ŠIV FLEKSORNE TETIVE V ZAPESTJU IN NA PODLAHTI - PRVA TETIVA IN AHILOVE TETIVE«
Datum objave/spremembe: 08.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 42/16: KONTROLE NAD ŠTEVILKO IZVAJALCA - BPI ŠIFRE ORGANIZACIJE PREDPISOVALCA
Datum objave/spremembe: 04.11.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 41/16: NOVA STORITEV Q0241 »DODATNA REIMPLANTACIJA BAKLOFENSKE ČRPALKE«
Datum objave/spremembe: 30.09.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 40/16: SPREMEMBA NAVODIL ZARADI UKINITVE DOPLAČIL OSEBE ZA NAMESTITEV PRI ZDRAVILIŠKEM ZDRAVLJENJU
Datum objave/spremembe: 15.09.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 39/16: UVEDBA NOVE STORITVE E0626 »GARDASIL 9«
Datum objave/spremembe: 07.09.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 38/16: DOPOLNITVE OBRAČUNA IZPOSOJE MP Z BRANJEM PODATKOV OZZ
Datum objave/spremembe: 31.08.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 35/16: UVEDBA OBSTOJEČIH ŠIFER LZM (Q0062 IN Q0063) V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 234 251 SPLOŠNA KIRURGIJA
Datum objave/spremembe: 24.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 1/16: NOV OBRAČUNSKI MODEL ZOBOZDRAVSTVA ZA MLADINO
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 37/16: NOV SEZNAM STORITEV KLINIČNE PSIHOLOGIJE
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 34/16: NOVA STORITEV E0622 "OPERACIJE OBEH KIL HKRATI"
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 36/16: UKINITEV PODVRST 338 016 - 338 023, 513 152, SPREMEMBA NAZIVA V PODVRSTI 338 024 »NMP - HELIKOPTER«, UVEDBA NOVIH PODVRST 338 040 - 338 049
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 33/16 : SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15, 13/16 IN 22/16
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 32/16: DOPOLNITEV KRATKEGA OPISA STORITEV ZA ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S HIV OKUŽBO
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 29/16: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 58350 »PRIMARNI ŠIV FLEKSORNE TETIVE V ZAPESTJU IN NA PODLAHTI - PRVA TETIVA«
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 30/16: DOPOLNITEV OPISA STORITVE 59450 »KRIOTERAPIJA DO 5 MEST***«
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 28/16: NOVA STORITEV 17124 »TITRACIJA NADTLAKA V ZGORNJIH DIHALNIH POTEH«
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 31/16: UVEDBA STORITEV 88927 »SPLOŠNA ANESTEZIJA – POLURNA« IN 88926 »VSAKIH NADALJNJIH 5 MINUT SPLOŠNE ANESTEZIJE« V SEZNAM ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 27/16: DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE K1001 »KRATEK OBISK«
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 26/16: UKINITEV STORITEV 02002, 03002 IN 04002 IZ SEZNAMA STORITEV SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 23.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 24/16: NOVA ŠIFRA LZM V ZDRAVSTVENI NEGI V DEJAVNOSTI NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO OD 1. 6. 2016 DALJE
Datum objave/spremembe: 15.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 25/16: DODATNO EVIDENČNO BELEŽENJE V DEJAVNOSTI ORTODONTIJA – E0623 »ČAKAJOČA ZAVAROVANA OSEBA« OD 1.7.2016 DALJE
Datum objave/spremembe: 15.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 6/16: PROSPEKTIVNI PROGRAM V AKUTNI BOLNIŠNIČNI OBRAVNAVI SPP – NOVA ŠIFRA V ŠIFRANTU K15.5: OZNAKE BOLEZNI IN DIAGNOZE - DOPOLNITEV 14.06.2016
Datum objave/spremembe: 14.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 23/16: UVEDBA NOVIH STORITEV E0621 »INFANRIX HEXA« IN E0620 »PAVŠAL NIJZ - CEPILNA MESTA« V DEJAVNOSTI 705 822 »DISTRIBUCIJA CEPIV – NIJZ«
Datum objave/spremembe: 06.06.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 22/16: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNICE ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15, 49/15 IN 13/16
Datum objave/spremembe: 13.05.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 21/16: DOPOLNITEV PODATKA »IVZ ŠTEVILKA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA«
Datum objave/spremembe: 19.04.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 13/16: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNICE ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 15/15, 16/15, 37/15, 43/15 IN 49/15; SPREMEMBA NASLOVA SEZNAMA STORITEV 15.25 »PEDOPSIHIATRIČNE STORITVE (224 242)« IN SPREMEMBA NASLOVA SEZNAMA STORITEV 15.80 »DODATNE STORITVE SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI PEDOPSIHIATRIJE (224 242), KI SE LAHKO OBRAČUNAVAJO ZAVODU PRI OBRAVNAVI ODRASLIH OSEB OD 19. LETA DALJE«
Datum objave/spremembe: 30.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 20/16: OBRAČUN STORITEV ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA OTROK IN ŠOLARJEV IN SKUPINSKE OBNOVITVENE REHABILITACIJE
Datum objave/spremembe: 30.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 19/16: SPREMEMBE KONTROL
Datum objave/spremembe: 29.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 18/16: UVEDBA KONTROLE ŠTEVILKE RECEPTA KOT ENKRATNE KODE ZA VSE LEKARNE IN UVEDBA KONTROLE NAD OBDOBJEM VELJAVNOSTI OBNOVLJIVEGA RECEPTA TER DELNIH IZDAJ
Datum objave/spremembe: 23.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 16/16: NOV SKLOP PODATKOV O REALIZIRANI LISTINI – BELI NAPOTNICI
Datum objave/spremembe: 23.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 17/16: POROČANJE PROGRAMA FARMACEVTSKEGA SVETOVANJA (VZD 302 001)
Datum objave/spremembe: 21.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 48/15: UVEDBA POŠILJANJA NOVEGA NABORA PODATKOV O LOČENO ZARAČUNLJIVIH ZDRAVILIH IZ SEZNAMA A
Datum objave/spremembe: 10.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 15/16: NAVODILO O URESNIČEVANJU PRAVICE ZAVAROVANCEV DO ZAČASNE ZADRŽANOSTI OD DELA IN DO NADOMESTILA PLAČE
Datum objave/spremembe: 04.03.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 11/16: NOVA ŠIFRA LZM V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 239 257 UROLOGIJE OD 1.4.2016 DALJE
Datum objave/spremembe: 29.02.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 12/16: NOVA ŠIFRA LZM V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTIH ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA IN PERIOPERATIVNA INTENZIVNA MEDICINA, PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA, ONKOLOGIJA IN SPLOŠNA KIRURGIJA OD 1.4.2016 DALJE
Datum objave/spremembe: 10.02.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 8/16: NOVE PODVRSTE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 238 »URGENTNA MEDICINA V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI«
Datum objave/spremembe: 09.02.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 10/16: NOVA STORITEV E0619 » DIALIZA VI (KRONIČNA DIALIZA CVVHDF)« ZA STORITVE OPRAVLJENE OD 01.04.2016 DALJE
Datum objave/spremembe: 09.02.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 3/16: UVEDBA NOVIH STORITEV E0573 »BERIRAB P«, E0574 »ACT-HIB«, E0575 »ENGERIX-B ZA OTROKE 10 MCG/0,5 ML «, E0576 »ENGERIX-B 20 MCG /1ML«, E0577 »PRIORIX«, E0578 »IMOVAX POLIO VACCINE«, E0579 »VARIVAX«, E0580 »PENTAXIM«, V DEJAVNOSTI 705 822 »DISTRIBUCIJA CEPIV – NIJZ«
Datum objave/spremembe: 22.01.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 2/16: NOVA ŠIFRA V ŠIFRANTU 15.38, NOVI ŠIFRI V STANDARDU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA TIP 4, SPREMEMBA ŠTEVILA STORITEV NA DAN PRI ŠIFRI 86021 V STANDARDU TIP 8
Datum objave/spremembe: 21.01.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 5 /16: UKINITEV BELEŽENJA ŠIFRE LZM Q0002 »DIAPOZITIVI V ORTODONTIJI«
Datum objave/spremembe: 21.01.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 4/16: UKINITEV PODVRST 406 117 »USTNE BOLEZNI S PARADONTOLOGIJO IN IMPLANTOLOGIJO« TER 406 118 »ZOBNE BOLEZNI Z ENDODONTIJO« TER UVEDBA NOVE PODVRSTE 406 114 »PARADONTOLOGIJA/ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA«
Datum objave/spremembe: 18.01.2016  
 

OKROŽNICA ZAE 49/15: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNICE ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 14/15, 16/15, 37/15 IN 43/15
Datum objave/spremembe: 22.12.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 47/15: OBJAVA PODATKOV CENTRALNE BAZE ZDRAVIL V OBLIKI XML NA PORTALU ZA IZVAJALCE IN V SISTEMU ON-LINE
Datum objave/spremembe: 04.12.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 46/15: SPREMEMBA SEZNAMA A - UVEDBA OBSTOJEČIH ŠIFER LZM ZDRAVIL Q0125 IN Q0232 V NOVE DEJAVNOSTI TER UVEDBA NEKATERIH OBSTOJEČIH ŠIFER LZM V DEJAVNOST 327 013
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 50/15: UKINITEV BELEŽENJA EVIDENČNIH STORITEV PRVEGA IN PONOVNEGA PREGLEDA (E0273, E0274) V RADIOTERAPIJI
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 52/15: DOPOLNITEV OPISA STORITEV 88901 »PREANESTEZIJSKO OCENJEVANJE« IN 88925 »NEPOSREDNI POOPERATIVNI NADZOR«
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 54/15: NOVA STORITEV 18021 »KAPILAROSKOPIJA«
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 51/15: DOPOLNITEV OPISA STORITVE K0022 »VELIKI POSEG«
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 53/15: BELEŽENJE STORITVE 34602 »VAKUMSKA STEREOTEKSIJA«
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 56/15: NOVA STORITEV 88927 »SPLOŠNA ANESTEZIJA – POLURNA« IN DOPOLNITEV DOLGEGA OPISA STORITVE 88926 »VSAKIH NADALJNJIH 5 MINUT SPLOŠNE ANESTEZIJE«
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 55/15: UKINITEV PATRONAŽNIH STORITEV 92101 - 92106
Datum objave/spremembe: 16.11.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 44/15: UKINITEV EVIDENČNIH STORITEV PRVEGA IN PONOVNEGA PREGLEDA (E0273, E0274) V URGENTNIH SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH
Datum objave/spremembe: 18.09.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 45/15: DOPOLNITEV KONTROLE ŠTEVILKE ZDRAVNIKA IN UVEDBA KONTROLE VITALNEGA STATUSA ZDRAVNIKAOKROŽNICA ZAE
Datum objave/spremembe: 18.09.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 42/15: NOVE STORITVE ZA BELEŽENJE NEVROMODULACIJSKEGA PROGRAMA
Datum objave/spremembe: 04.09.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 41/15: NOVA PODVRSTA 702 656 »PRILAGODITVE MP«
Datum objave/spremembe: 04.09.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 43/15: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 14/15, 16/15 IN 37/15
Datum objave/spremembe: 04.09.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 39/15: NOVA STORITEV E0564 »ZDRAVLJENJE S HIPERBARIČNO KOMORO«
Datum objave/spremembe: 13.08.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 36/15: OBRAČUN BORELIOZE KOT LZM V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 13.08.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 37/15: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNIC ZAE 44/14, 4/15, 7/15, 13/15, 14/15 IN 16/15
Datum objave/spremembe: 13.08.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 38/15: DOPOLNITEV OPISOV STORITEV NEGE NA DOMU
Datum objave/spremembe: 13.08.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 35/15: SPREMEMBA ŠTEVILA OPRAVLJENE STORITVE 86021 NA DAN PRI STANDARDU TIP 6
Datum objave/spremembe: 13.08.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 40/15: OBRAČUN NAČRTOVANIH STORITEV V OKVIRU SPECIALISTIČNE ZUNAJBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI MED HOSPITALIZACIJO
Datum objave/spremembe: 13.08.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 26/15: SPREMEMBA SEZNAMA A - UVEDBA OBSTOJEČIH ŠIFER LZM ZDRAVIL Q0215 IN Q0231 V NOVE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 29.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 33/15: UKINITEV PODVRSTE 406 114 »SPEC. DEJAVNOST ZDRAVLJENJA ZOB IN USTNE VOTLINE« IN UVEDBA NOVIH PODVRST 406 117 »USTNE BOLEZNI S PARADONTOLOGIJO IN IMPLANTOLOGIJO« TER 406 118 »ZOBNE BOLEZNI Z ENDODONTIJO«
Datum objave/spremembe: 17.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 34/15: PILOTNO TESTIRANJE V ZD CELJE, ZD VRHNIKA IN ZD SEVNICA V OKVIRU PROJEKTA SKUPAJ ZA ZDRAVJE
Datum objave/spremembe: 17.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 31/15: NAPOVED UVEDBE NOVIH ŠIFER LZM ZDRAVIL Z NOVIM NABOROM PODATKOV O LOČENO ZARAČUNLJIVIH ZDRAVILIH IZ SEZNAMA A
Datum objave/spremembe: 17.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 32/15: UVEDBA KONTROLE STORITEV, KI JIH OBRAČUNAJO SAMO NEKATERI IZVAJALCI
Datum objave/spremembe: 17.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 16/15: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNICE ZAE 44/14, OKROŽNICE ZAE 4/15, OKROŽNICE ZAE 7/15, OKROŽNICE ZAE 13/15 IN OKROŽNICE ZAE 14/15
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 17/15: NOVA STORITEV E0535 »POSLOVNA DONACIJA« TER SPREMEMBA OPISOV E0278, E0408, E0441, E0442, E0528 IN E0529
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 28/15: NOV POVEZOVALNI ŠIFRANT K8 »DOVOLJENE VREDNOSTI PODATKOV NA LISTINAH OZZ PO VRSTAH IN PODVRSTAH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI«
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 18/15: UKINITEV BELEŽENJA ŠIFER LZM Q0187-Q0194 »ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE RAKA«
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 21/15: BELEŽENJE STORITEV NUJNIH ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV PRIPORNIKOM IN ZAPORNIKOM
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 20/15: UKINITEV BELEŽENJA ŠIFRE K0040 »HIŠNI OBISK« V DEJAVNOSTI 302 002 »SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU«
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 24/15: VKLJUČITEV STORITVE 86310 V SEZNAM PRIZNANIH STORITEV ZA STANDARD TIP 8
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 27/15: DODATNO EVIDENČNO BELEŽENJE STORITEV ZDRAVSTVENE VZGOJE
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 19/15: POJASNILO BELEŽENJA BIVANJA STARŠEV OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 30/15: UVEDBA DODATNEGA NABORA PODATKOV PRI POROČANJU NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 29/15: SPREMEMBA OPISA PODLAG ZAVAROVANJA 036 IN 099
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 23/15: BELEŽENJE MAMOGRAFIJE
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 22/15: NOV PODATEK PRI OBRAČUNU ZDRAVIL ZA NADOMESTNO ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 25/15: SPREMEMBA NAZIVA STORITEV PRIPRAVE IN APLIKACIJE BOLNIŠNIČNEGA ZDRAVILA A, B IN C (E0398, E0399 IN E400)
Datum objave/spremembe: 08.07.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 4/15: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI – DOPOLNITVE OKROŽNICE ZAE 44/14
Datum objave/spremembe: 04.03.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 45/14: KONTROLA ZARAČUNAVANJA IZKLJUČUJOČIH IN SOODVISNIH STORITEV V OKVIRU ENE OBRAVNAVE
Datum objave/spremembe: 12.01.2015  
 

OKROŽNICA ZAE 44/14: SEZNAMI STORITEV V SPECIALISTIČNI ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 29.12.2014  
 

OKROŽNICA ZAE 26/14: UVEDBA NOVE ŠIFRE VSEBINE OBRAVNAVE ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA PALIATIVNE OSKRBE
Datum objave/spremembe: 30.09.2014  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane