ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Plakat


KAJ MORATE KOT ZAVAROVANA OSEBA (PACIENT) VEDETI O SPECIALISTIČNI BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI ?
Datum objave/spremembe: 10.03.2020  
 

KAJ MORATE KOT ZAVAROVANA OSEBA VEDETI O OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ?
Datum objave/spremembe: 01.04.2019  
 

KAJ MORATE KOT ZAVAROVANA OSEBA VEDETI O ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU ?
Datum objave/spremembe: 01.04.2019  
 

KAJ MORATE KOT ZAVAROVANA OSEBA VEDETI O SPECIALISTIČNI AMBULANTNI DEJAVNOSTI ?
Datum objave/spremembe: 14.02.2019  
 

PRIPOROČILA ZA PREDPISOVANJE ANTIBIOTIKOV (LETAK)
Datum objave/spremembe: 24.11.2017  
 

ELEKTRONSKO NAROČANJE EVROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA TUJINO - ZA UVELJAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL (PLAKAT)
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - KLJUČ DO MOJIH PODATKOV (POSLOVANJE V SISTEMU NEPOSREDNEGA DOSTOPA DO PODATKOV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA)
Datum objave/spremembe: 26.08.2009  
 

VODENJE ČAKALNE KNJIGE IN ČAKALNIH DOB ZA ZDRAVSTVENE STORITVE V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 07.01.2008  
 

NAROČANJE JE MODRO, PREDOLGO ČAKANJE STAROMODNO - SISTEMI NAROČANJA NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 26.09.2007  
 

CENEJŠA ZDRAVILA ZA VEČ ZDRAVJA!
Datum objave/spremembe: 27.10.2003  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane