ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Pravni akti - Pravilnik


PRAVILNIK O EVROPSKI KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe:   
 

PRAVILNIK O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave/spremembe: 23.12.2020  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave: 12.11.2020  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave: 18.11.2019  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave: 6.6.2019  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave: 4.7.2018  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave: 9.4.2018  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNIH SISTEMIH
Datum objave: 11.2.2017  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PROFESIONALNI KARTICI IN POOBLASTILIH ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNEM SISTEMU
Datum objave: 4.5.2015  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 1.4.2014  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 25.9.2013  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 9.10.2013  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 18.4.2012  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 21.9.2009  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KARTICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 20.1.2009  
 

PRAVILNIK O IZVAJANJU NADZOROV NAD DOBAVITELJI MEDICINSKIH PRIPOMČKOV
Datum objave/spremembe: 17.12.2020  
 

PRAVILNIK O RECEPTIH ZA OSEBNO RABO
Datum objave/spremembe: 15.12.2020  
 

PRAVILNIK O NADZORIH
Datum objave/spremembe: 07.12.2020  
 

PRAVILNIK O IZVAJANJU INFORMACIJSKO DOKUMENTACIJSKE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 08.10.2020  
 

PRAVILNIK O UVELJAVLJANJU IZPLAČILA NADOMESTILA PLAČE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA NA ZAHTEVO DELODAJALCA
Datum objave/spremembe: 03.03.2020  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O UVELJAVLJANJU POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA NA ZAHTEVO DELODAJALCA
Datum objave: 21.1.2020  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAČUNU BRUTO NADOMESTIL PLAČ MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN O NAČINU VLAGANJA ZAHTEVKOV DELODAJALCEV ZA POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL
Datum objave: 25.10.2006  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O OBRAČUNU BRUTO NADOMESTIL PLAČ MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN O NAČINU VLAGANJA ZAHTEVKOV DELODAJALCEV ZA POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL
Datum objave: 14.12.2005  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRAČUNU BRUTO NADOMESTIL PLAČ MED ZAČASNO ZADRŽANOSJO OD DELA V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN O NAČINU VLAGANJA ZAGHTEVKOV DELODAJALCEV ZA POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL
Datum objave: 17.11.2004  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRACUNU BRUTO NADOMESTIL PLAC MED ZACASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN O NACINU VLAGANJA ZAHTEVKOV DELODAJALCEV ZA POVRACILO IZPLACANIH NADOMESTIL
Datum objave: 15.10.2004  
 

PRAVILNIK O KOMISIJAH ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Datum objave/spremembe: 10.02.2020  
 

PRAVILNIK O SEZNAMU IN IZHODIŠČIH ZA VREDNOSTI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 10.02.2020  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SEZNAMU IN IZHODIŠČIH ZA VREDNOSTI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 2.12.2019  
 

PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE NA LISTO
Datum objave/spremembe: 07.02.2020  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O RAZVRŠČANJU ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
Datum objave: 2.12.2019  
 

PRAVILNIK O POČITNIŠKI DEJAVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)
Datum objave/spremembe: 01.10.2019  
 

PRAVILNIK O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 28.05.2019  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 4.10.2018  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZENGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 4.7.2018  
 

PREDLOG: PREDLOG PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 23.10.2015  
 

PREDLOG: PREDLOG PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 21.11.2014  
 

PREDLOG: PREDLOG PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 8.11.2013  
 

PREDLOG: SPREMENJEN PREDLOG PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 11.7.2013  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 5.7.2013  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 21.10.2010  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 9.11.2010  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 9.12.2008  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 29.1.2008  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 8.12.2006  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 28.4.2006  
 

PREDLOG: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 14.2.2005  
 

PREDLOG: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZENGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 17.11.2004  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O OBRAZCIH IN LISTINAH ZA URESNIČEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 15.10.2004  
 

PRAVILNIK O OBČASNI UPORABI KONFERENČNIH PROSTOROV ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Datum objave/spremembe: 26.07.2018  
 

PRAVILNIK O JAVNEM NAROČANJU
Datum objave/spremembe: 10.05.2018  
 

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJU ČLANOV V ORGANE UPRAVLJANJA ZAVODA
Datum objave/spremembe: 21.11.2017  
 

PRAVILNIK O VSEBINI PREIZKUSA PSA VODIČA SLEPIH
Datum objave/spremembe: 07.07.2017  
 

PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ZDRAVIL NA LISTO
Datum objave/spremembe: 16.05.2013  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ZDRAVIL NA LISTO
Datum objave: 27.3.2013  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE NA LISTO
Datum objave: 16.12.2010  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ZDRAVIL NA LISTO
Datum objave: 16.12.2010  
 

PREDLOG: PRAVILNIK O RAZVRŠČANJU ZDRAVIL IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE NA LISTO
Datum objave: 11.11.2008  
 

PREDLOG: P R A V I L N I K O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O POSTOPKU RAZVRŠČANJA ZDRAVIL NA LISTE
Datum objave: 19.9.2007  
 

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA
Datum objave/spremembe: 02.04.2013  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane