ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Priročnik št. 3


NAVODILO O BELEŽENJU IN OBRAČUNAVANJU ZDRAVSTVENIH STORITEV IN IZDANIH MATERIALOV
Datum objave/spremembe: 19.09.2019  
 

ČISTOPIS ŠIFRANTOV ZA OBRAČUN OBVEZNEMU ZDRAVSTVENEMU ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 17.11.2015  
 

ČISTOPIS VZORCEV DOKUMENTOV ZA OBRAČUN OBVEZNEMU ZDRAVSTVENEMU ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 19.09.2019  
 

SKUPINE TUJIH ZAVAROVANIH OSEB, IZVOR PODATKOV NA LISTINAH TUJIH NOSILCEV ZAVAROVANJA TER POTRDILO MEDZZ
Datum objave/spremembe: 21.12.2020  
 

SKLEP O NAČRTOVANJU, BELEŽENJU IN OBRAČUNAVANJU ZDRAVSTVENIH STORITEV
Datum objave/spremembe: 20.01.2021  
 

SKLEP O DOLOČITVI ODSTOTKOV VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 15.01.2013  
 

NAVODILO ZA ZAJEM IN POSREDOVANJE PODATKOV O PREDPISANIH IN IZDANIH MP V ON-LINE SISTEMU
Datum objave/spremembe: 07.08.2014  
 

NAVODILO ZA ZAJEM IN POSREDOVANJE PODATKOV O IZDANIH ZDRAVILIH NA RECEPT V ON - LINE SISTEMU
Datum objave/spremembe: 23.11.2020  
 

PRAVILA ZA IZRAČUN VREDNOSTI STORITEV, DOKUMENTA IN DDV
Datum objave/spremembe: 07.09.2017  
 

KODE MKB, KI POD DOLOČENIMI POGOJI OPREDELJUJEJO 100 ODSTOTNO PLAČILO IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - PRIPOROČILA
Datum objave/spremembe: 18.12.2020  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane