ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Sklep generalnega direktorja ZZZS


SKLEP O DOLOČITVI NAJVIŠJIH PRIZNANIH VREDNOSTI ZA ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
Datum objave/spremembe:   
 

SKLEP O DOLOČITVI CEN STANDARDNIH MATERIALOV ZA ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE
Datum objave/spremembe:   
 

SKLEP O DOLOČITVI NAJVIŠJIH PRIZNANIH VREDNOSTI ZA SKUPINE MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL IN ZA TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL
Datum objave/spremembe: 10.09.2020  
 

SKLEP O DOLOČITVI SEZNAMA POOBLAŠČENIH ZDRAVNIKOV ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 16.07.2020  
 

SKLEP O ZAČASNIH UKREPIH PRI PRESKRBI Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZARADI ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA EPIDEMIJE COVID-19
Datum objave/spremembe: 23.06.2020  
 

SKLEP O ROKIH PLAČIL AVANSOV V LETU 2020
Datum objave/spremembe: 28.12.2019  
 

SKLEP O ROKIH PLAČIL AVANSOV V LETU 2019
Datum objave/spremembe: 16.12.2019  
 

SKLEP O ROKIH PLAČIL AVANSOV V LETU 2018
Datum objave/spremembe: 03.01.2018  
 

SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE IZ SKUPINE PRIPOMOČKI PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI
Datum objave/spremembe: 07.03.2017  
 

SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE IZ SKUPINE PRIPOMOČKI PRI TEŽAVAH Z ODVAJANJEM SEČA
Datum objave/spremembe: 06.03.2017  
 

SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV KOMISIJE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE IZ SKUPINE PRIPOMOČKI PRI UMETNO IZPELJANEM ČREVESJU IN UROSTOMI
Datum objave/spremembe: 05.01.2017  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane