ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS


SKLEP O ZDRAVSTVENIH STANJIH IN DRUGIH POGOJIH ZA UPRAVIČENOST DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 10.02.2020  
 

PREDLOG: PREDLOG: SKLEP O ZDRAVSTVENIH STANJIH IN DRUGIH POGOJIH ZA UPRAVIČENOST DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 3.3.2021  
 

PREDLOG: SKLEP O ZDRAVSTVENIH STANJIH IN DRUGIH POGOJIH ZA UPRAVIČENOST DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 2.12.2019  
 

PREDLOG: SKLEP O DOLOČITVI ZDRAVSTVENIH STANJ IN DRUGIH POGOJEV ZA UPRAVIČENOST DO POSAMEZNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave: 6.9.2018  
 

SKLEP O OSNOVNIH ZAHTEVAH KAKOVOSTI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 10.02.2020  
 

PREDLOG: SKLEP O OSNOVNIH ZAHTEVAH KAKOVOSTI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave: 2.12.2019  
 

SKLEP O DOLOČITVI OBMOČIJ OBMOČNIH ENOT IN IZPOSTAV ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Datum objave/spremembe: 21.09.2018  
 

PREDLOG: SKLEP O DOLOČITVI OBMOČIJ OBMOČNIH ENOT IN IZPOSTAV ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE SKLEP O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O DOLOČITVI OBMOČIJ OBMOČNIH ENOT IN IZPOSTAV ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Datum objave: 10.9.2018  
 

SKLEP O DOLOČITVI KRAJEVNE PRISTOJNOSTI OBMOČNE ENOTE IN IZPOSTAVE
Datum objave/spremembe: 19.09.2018  
 

PREDLOG: SKLEP O DOLOČITVI KRAJEVNE PRISTOJNOSTI OBMOČNE ENOTE IN IZPOSTAVE
Datum objave: 4.4.2018  
 

SKLEP O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O DOLOČITVI OBMOČIJ OBMOČNIH ENOT IN IZPOSTAV ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Datum objave/spremembe: 19.09.2018  
 

SKLEP O DOLOČITVI ODSTOTKOV VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave/spremembe: 15.01.2013  
 

PREDLOG: SKLEP O DOLOČITVI ODSTOTKOV VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave: 16.11.2010  
 

PREDLOG: SKLEP O DOLOČITVI ODSTOTKOV VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Datum objave: 1.2.2010  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane