ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter NPV


SPREMEMBE LIST ZDRAVIL IN ŽIVIL
Datum objave/spremembe: 04.03.2021  
 

DODATNI PODATKI ZA LEKARNE
Datum objave/spremembe: 16.02.2021  
 

SPREMEMBE SEZNAMA B
Datum objave/spremembe: 28.01.2021  
 

SEZNAM ZDRAVIL Z NAJVIŠJO PRIZNANO VREDNOSTJO TER SEZNAM NAJVIŠJIH PRIZNANIH VREDNOSTI ZA ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE
Datum objave/spremembe: 12.01.2021  
 

SPREMEMBE SEZNAMA A
Datum objave/spremembe: 03.11.2020  
 

OBVESTILA
Datum objave/spremembe: 08.06.2020  
 

DRAGA BOLNIŠNIČNA ZDRAVILA ZA POROČANJE ZZZS
Datum objave/spremembe: 27.06.2018  
 

POJASNILA K OMEJITVAM PREDPISOVANJA ZDRAVIL V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVROVANCE
Datum objave/spremembe: 07.05.2012  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane