Sporočila za javnost ZZZS


Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2019

- obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2019 -


Priloga:
infografika OZZ_27.2.2020.pdf