Sporočila za javnost ZZZS


Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2018

- obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2018 -

PR_poslovno poročilo za leto 2018_26.2.2019.docPR_poslovno poročilo za leto 2018_26.2.2019.docPR_poslovno poročilo za leto 2018_26.2.2019.pdfPR_poslovno poročilo za leto 2018_26.2.2019.pdf

priloga: Infografika
Infografika_OZZ v letu 2018.pdfInfografika_OZZ v letu 2018.pdf