Sporočila za javnost ZZZS


Nova ureditev področja medicinskih pripomočkov zagotavlja zavarovanim osebam večjo kakovost in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov ter večje možnosti za nadaljnje širitve pravice do medicinskih pripomočkov skladno s tehnološkim razvojem

(informacija z izredne seje Skupščine ZZZS dne 8. 1. 2020)

PR_nova ureditev MP_8.1.2020.docxPR_nova ureditev MP_8.1.2020.docxPR_nova ureditev MP_8.1.2020.pdfPR_nova ureditev MP_8.1.2020.pdf