Sporočila za javnost ZZZS


Finančni načrt ZZZS in Odlok Državnega zbora RS o najvišji dovoljeni porabi ZZZS za leto 2020 ter spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

(informacija z izredne seje Skupščine ZZZS dne 8. 1. 2020)

PR_sprejet finančni načrt 2020 in Pravila OZZ_8.1.2020.docxPR_sprejet finančni načrt 2020 in Pravila OZZ_8.1.2020.docxPR_sprejet finančni načrt 2020 in Pravila OZZ_8.1.2020.pdfPR_sprejet finančni načrt 2020 in Pravila OZZ_8.1.2020.pdf