Tiskovne konference ZZZS


Ljubljana, 29.1.2018

PR-ZZZS-1/2018


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije poravnal vse zapadle obveznosti v letu 2017

(prva ocena finančnega poslovanja)

PR_ocena poslovanja v letu 2017.pdfPR_ocena poslovanja v letu 2017.pdf