2. marec 2021
Javna dražba za prodajo službenih vozil (rok za plačilo varščine 26. 2. 2021)


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti objavlja javno dražbo za prodajo službenih vozil na dan 2. 3. 2021. Rok za plačilo varščine je 26. 2. 2021. Podrobnosti se nahajajo v pripetih listinah.

Razpisna dokumentacija.pdfObrazec Podatki o dražitelju in obrazec Izjava o sprejemanje pogojev javne dražbe vozila.docx