5. november 2020
Javna dražba za prodajo stanovanj in počitniške hišice ZZZS (rok za varščino 2. 11. 2020)


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavlja razpis javne dražbe za prodajo dveh stanovanj (Maribor, Ptuj) in ene počitniške hišice (v kompleksu Term Čatež), ki bo 5. 11. 2020, z začetkom ob 10.15 uri, na sedežu zavoda. Podrobnosti se nahajajo v pripetih listinah spodaj.

objava JD stan. in poč.hiš. 2020.pdfobjava JD stan. in poč.hiš. 2020 priloga.pdf