23. in 24. oktober 2018
Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja


23. in 24. oktobra 2018 so v Ljubljani, v prostorih ZZZS, potekali razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Delegacijo Republike Slovenije je vodil Klemen Ganziti, vodja - direktor Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje na Direkciji ZZZS, delegacijo Republike Srbije pa Milan Nešić, pomočnik direktorja Zavoda za socialno zavarovanje.

Na razgovorih je bilo ugotovljeno, da izvajanje Sporazuma o socialnem zavarovanju med državama pogodbenicama poteka dobro in da ni večjih problemov ali odprtih vprašanj. Z namenom sklenitve dogovora o elektronski izmenjavi podatkov sta si delegaciji izmenjali informacije o izvedenih aktivnostih v vmesnem obdobju in se dogovorili o tehničnih podrobnostih, ki so predpogoj za realizacijo elektronske izmenjave podatkov. Dogovorjeno je bilo, da bi se stroški zdravstvenih storitev v prihodnosti zaračunavali v dejanskih zneskih. Skladno z navdenim bo pripravljen predlog spremembe Dogovora o povračilu stroškov zdravstvenih storitev in vsebini dvojezičnih obrazcev. Delegaciji sta izmenjali tudi informacije o spremembah nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v obeh državah ter obvestili o novostih na tem področju.

Člani delegacije Republike Slovenije:

- Klemen Ganziti – direktor Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – vodja delegacije;

- Štefan Žerdin, vodja Oddelka informacijski center, Območna enota Murska Sobota, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

- Irena Jezeršek, samostojna svetovalka Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

- Barbara Klun, svetovalka Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

Tanja Nose, svetovalka Področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

Člani delegacije Republike Srbije:

- Milan Nešić, pomočnik direktorja Zavoda za socialno zavarovanje – vodja delegacije;

- Aleksandra Hranjec, vodja Skupine za uporabo mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti na Zavodu za socialno zavarovanje;

- Marko Strelec, samostojni svetovalec v Skupini za uporabo mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja na Zavodu za socialno zavarovanje;

- Aleksandra Jović, svetovalka v Skupini za uporabo mednarodnih pogodb na področju zdravstvenega zavarovanja, Zavod za socialno zavarovanje;

- Nemanja Jovičić, namestnik direktorja Oddelka za razvoj informacijskih tehnologij, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje;

- Miloš Šukalo, vodja Oddelka za finančne zadeve pri izvrševanju mednarodnih pogodb, Republiški zavod za zdravstveno zavarovanje;

- Dr. Radan Kostić, direktor Zavoda za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev;

Fotografije obeh delegacij:

IMG_20181023_170723.jpgIMG_20181024_131631.jpgIMG_20181024_174736_objava.jpgIMG_20181024_174748_objava.jpg