15. februar 2019
Izdaja in distribucija 3 plakatov in 6 zloženk ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja


ZZZS je izdal revidirano izdajo 3 plakatov:

- »Kaj morate kot zavarovana oseba vedeti o osnovni zdravstveni dejavnosti ?«,

- »Kaj morate kot zavarovana oseba vedeti o specialistični ambulantni dejavnosti ?« in

- »Kaj morate kot zavarovana oseba vedeti o zobozdravstvenem varstvu ?« .

Za revidirano izdajo smo se odločili zaradi vsebinskih sprememb, ki so se zgodile v obdobju 13 let od zadnje izdaje plakatov. S ciljem izboljšanja seznanjenosti zavarovanih oseb z njihovimi pravicami in obveznostmi v obveznem zdravstvenem zavarovanju smo se istočasno odločili tudi za ponatis 6 tematskih zloženk:

- Pravica do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti,

- Pravica do storitev specialistično ambulantne dejavnosti,

- Pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti,

- Pravica do potnih stroškov (s konkretnimi primeri obračunov),

- Pojmovnik pogostih izrazov v zobozdravstvu,

- Naročanje na zdravstvene storitve z napotnico, čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov.

Z izdajo tiskovin smo zasledovali cilj, da lahko dobra informiranost zavarovanih oseb izboljša kakovost delovanja javne zdravstvene službe, pozitivno vpliva na zaupen odnos med bolnikom in zdravnikom ter delno razbremenjuje zdravstvene delavce pri posredovanju pojasnil o sistemu pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato je ZZZS navedena tiskana gradiva (razen zloženke o pravici do potnih stroškov) od 15. februarja 2019 dalje posredoval vsem izvajalcem splošne in specialistične zunajbolnišnične dejavnosti z namenom, da jih posredujejo svojim obiskovalcem oz. zavarovanim osebam brezplačno bodisi v čakalnicah in hodnikih zdravstvenih zavodov bodisi v ambulantah.

Tako plakati kot tudi tematske zloženke so uporabnikom interneta dostopne na spletni strani ZZZS: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/zlozenka?OpenView ter http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/plakat?OpenView , od koder jih je moč tudi stiskati. Pričakujemo, da bo poslana količina plakatov in zloženk zadostovala za obdobje 2-3 let (pri pošiljanju smo upoštevali tudi kriterij števila opredeljenih zavarovanih oseb na osebnega zdravnika oz. število pogodbenih timov na izvajalca ter lokacijo osebnega zdravnika).

Za dodatne informacije in za morebitne potrebe po dodatnih izvodih prosimo izvajalce zdravstvenih storitev, da se obrnejo na uredništvo izdaj ZZZS, Nataša Grosar, tel. 01 / 30 77 541, e- pošta: natasa.grosar@zzzs.si vsak delovni dan med 8. in 10. uro.