avgust 2020
Financiranje programov izvajalcem zdravstvene dejavnosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo epidemije COVID-19

Na podlagi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, objavljamo izračun 80% razlike med planirano vrednostjo programa za obdobje marec do maj 2020 na podlagi pogodbe za pogodbeno leto 2019 in realizirano vrednostjo v enakem obdobju. Več o tem.