31. december 2019
Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS


ZZZS je 20. aprila 2019 v časniku Dnevnik in na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema tudi dejavnost splošne in dispanzerske dejavnosti, vključno s programom iz prve in druge točke 6. odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno z 8. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2019. V ta namen ZZZS sproti na spletni strani objavlja seznam izpostav in količino neoddanega programa.
Besedilo razpisa ter razpisni obrazci in priloge so objavljeni na spletni strani.

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enotah Zavoda v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.