28. september 2018
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila in 3 novih terapevtskih skupin zdravil


Od 28. septembra 2018 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil. Nov seznam najvišjih priznanih vrednosti je objavljen na spletnih straneh ZZZS.

Od 28. septembra 2018 se uveljavljajo tudi 3 nove terapevtske skupine zdravil: in sicer 1 skupina za zdravljenje esencialne hipertenzije (povezava na sklep) ter 2 skupini za skrajšanje trajanja nevtropenije in incidence febrilne nevtropenije pri določenih odraslih bolnikih (povezava na sklep za skupino s filgrastimom in povezava na sklep za skupino z dolgo delujočimi oblikami filgrastim) - povezava na Centralno bazo zdravil za prikaz 3 novih skupin, ki vam zagotavlja informacije o zdravilih brez doplačil, morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter o informativnem doplačilu.

Povezava na ČISTOPIS seznama zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, seznam bolnišničnih zdravil, seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo ter seznam najvišjih priznanih vrednosti za živila za posebne zdravstvene namene

Ob uvedbi nove terapevtske skupine zdravil z 28. septembrom 2018 je ZZZS izdal tudi bilten Recept št. 1/2018 z dne 24. 9. 2018 , ki je namenjen informiranju zdravnikov, ki predpisujejo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in lekarnam.

Povezava na sorodne informacije:

- tiskovna konferenca ZZZS z dne 5.12.2017