25. januar 2019
UKC Ljubljana je trajno prevzel program Zavoda za ortodontijo in splošno zobozdravstvo Ort Line iz Ljubljane


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je bil v mesecu oktobru 2018 seznanjen, da zasebni izvajalec zdravstvenih storitev Zavod za ortodontijo in splošno zobozdravstvo Ort Line, Šlosarjeva ulica 4, Ljubljana zaradi odpovedi delovnih oz. pogodbenih razmerij nosilcev zdravstvene dejavnosti (ortodontinj) ne izvaja storitev ortodontije. Ker se je izkazalo, da izvajalec trajno ni več zmožen uresničevati prevzetih pogodbenih obveznosti do ZZZS in zagotavljati zavarovanim osebam storitve ortodontije, je bil ZZZS primoran 20.11.2018 sprožiti postopek prekinitve veljavne pogodbe s 30-dnevnim odpovednim rokom.

Iz tega razloga je ZZZS pozval koncedenta, Ministrstvo za zdravje, da skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o zdravstveni dejavosti) določi prevzemnika koncesije, ki bo nadaljeval z izvajanjem programa. Ministrstvo za zdravje je za trajnega prevzemnika programa določila Stomatološko kliniko UKC Ljubljana, ki je program izvajalca Ort-line prevzela s 1. 1. 2019 . Predaja zdravstvene dokumentacije na začasnega prevzemnika programa je potekala 19. 12. 2018. Paciente bodo poklicali iz UKC Ljubljana oz. jim pisali za pregled. Za vso nadaljnjo pomoč se lahko starši obrnejo na tel. številko 01 / 522 4260 v času uradnih ur. Paciente za nujno pomoč naročajo k prof. dr. Primožičevi, UKC Ljubljana.

V kolikor se zavarovana oseba odloči, da storitve ortodontskega zdravljenja ne bo uveljavljala pri prevzemniku programa od Ort-Line, torej na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana, se lahko dogovori za nadaljevanje zdravljenja tudi pri drugem izvajalcu ortodonskega zdravljenja, ki ima z ZZZS dogovorjen ta program. V tem primeru se mora s Stomatološko kliniko dogovoriti za prenos kartoteke na izbranega izvajalca (enako kot v primeru zamenjave zdravnika - specialista). Zavarovane osebe imajo namreč tudi v takšnih primerih pravico do zamenjave zdravnika specialista in na podlagi napotnice nadaljevati zdravljenje pri drugemu izvajalcu. Zavarovane osebe zato seznanjamo s seznamom vseh izvajalcev ortodontije v Območni enoti Ljubljana, ki zagotavljajo storitve ortodontije na podlagi napotnice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja - povezava na seznam. V ta namen je NIJZ eNapotnice, ki so bile dosedaj uvrščene pri Ort Line, vrnil na portal eNaročanje, kar pomeni, da lahko zavarovane osebe na podlagi napotnice, ki je že v sistemu, izberejo novega izvajalca, v nasprotnem primeru pa bodo napotnice avtomatsko prenešene k Stomatološki kliniki UKC Ljubljana, ki je prevzela program Ort Line.

Zavarovane osebe prosimo za razumevanje.