13. oktober 2018
Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja


Skupščina ZZZS je 17. 9. 2018 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile objavljene v Uradnem listu št. 64/2018 in so začele veljati 13. oktobra letos. Poudarjamo, da se nekatere novosti začnejo uporabljati z zamikom, na primer za novo pravico do zobnih vsadkov (do katerih bodo zavarovane osebe upravičene v primeru redkih, hudih nepravilnosti ali bolezni, pri katerih ni mogoča drugačna zobno-protetična rehabilitacija) velja podaljšan rok začetka uporabe teh določil za eno leto (torej od 13. oktobra 2019 dalje).

Povzetek sprememb Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:

Novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja-oktober 2018.docxNovela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja-oktober 2018.docx

Neuradno prečiščeno besedilo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:

POZZ novela_SK 17.09.18_II. Obrazložitev.docxPOZZ novela_SK 17.09.18_II. Obrazložitev.docx