1. maj 2020
Ponovno omogočeno vročanje v nenujnih zadevah


Stranke obveščamo, da je dne 1. 5. 2020 začel veljati Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ-A).

Na podlagi navedenega zakona je od 1. 5. 2020 dalje ponovno omogočeno vročanje tudi v nenujnih zadevah.

Več informacij o tem.