12. marec 2019
čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019


ZZZS je objavil čistopis besedila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 5. 11. 2018 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 12.12.2018 in sklepov Vlade RS z dne 21. 2. 2019 .

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2019.