23. junij 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila in 1 nove terapevtske skupine zdravil


Od 23. junija 2020 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil. Nov seznam najvišjih priznanih vrednosti je objavljen na spletnih straneh ZZZS.

Od 23. junija 2020 se uveljavlja tudi 1 nova terapevtska skupina zdravil, in sicer terapevtska skupina zdravil nizkomolekularnih heparinov (povezava na sklep), ki vključuje zdravila z naslednjimi učinkovinami:
1. dalteparin (natrijev dalteparinat, Fragmin),
2. enoksaparin (natrijev enoksaparinat, Clexane),
3. nadroparin (kalcijev nadroparinat, Fraxiparine),

ki imajo enako terapevtsko indikacijo: zdravljenje trombemboličnih bolezni.

Povezava na Centralno bazo zdravil za prikaz 1 nove skupine zdravil, ki vam zagotavlja informacije o zdravilih brez doplačil, morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter o informativnem doplačilu.

Povezava na ČISTOPIS seznama zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, seznam bolnišničnih zdravil, seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo ter seznam najvišjih priznanih vrednosti za živila za posebne zdravstvene namene