januar 2019
Menjava kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije (izdane od 2008 dalje)


Oktobra 2018 je ZZZS pričel izvajati zamenjavo kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije, ki so bile izdane po letu 2008, in jim poteče veljavnost 10 let*. Zamenjava poteka avtomatsko, zamenjane bodo vse kartice, ki so bile izdelane in izdane v letu 2008, ali kasneje ter so v uporabi deset let**. Takih kartic zdravstvenega zavarovanja v slovenskem zdravstvenem sistemu ni mogoče več uporabiti. Vsi zavarovanci, ki jim bomo kartico zamenjali, bodo mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja prejeli novo kartico zdravstvenega zavarovanja, s priloženim spremnim dopisom, ki vsebuje potrebna pojasnila. Zamenjava kartice je brezplačna.

Kartice se bodo pošiljale zavarovanim osebam na naslov iz Centralnega registra prebivalcev po sledečem vrstnem redu: naslov za vročanje ali začasni naslov ali na stalni naslov. Izdelane kartice, ki jih zavarovane osebe ne bodo prevzele po pošti, se bodo vračale v depo ZZZS Službe za poslovanje s karticami, od koder jih na zahtevo uporabnika lahko ponovno pošljemo.

Kartice prve generacije, ki so bile izdane od leta 2000 do leta 2008, ostajajo veljavne in ne bodo avtomatsko zamenjane.


Slika sprednje strani kartice, ki je bila izdana do leta 2008 in ostaja še naprej v veljavi:

kzz.jpg

Za dodatna pojasnila vam je na voljo ZZZS Služba za poslovanje s karticami na tel. št. 01 / 30 77 466 ali na elektronskem naslovu: kzz_sluzba@zzzs.si.


* Opomba: V sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja uporabljamo tri različne generacije kartic, ki jih ločujemo po varnostnih mehanizmih, ki jih uporabljamo oziroma po značilnostih uporabljene infrastrukture javnih ključev. Prva generacija kartic, ki je bila izdana med letoma 2000 in 2008 ima neomejeno veljavnost, saj uporablja varnostni mehanizem, ki nima časovne omejitve. Druga in tretja generacija kartic pa uporabljata varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, pri katerih se vedno uporablja časovna omejitev veljavnosti digitalnega potrdila. Druga generacija kartic se je izdajala od leta 2008 do leta 2015, tretja generacija kartic pa se izdaja od leta 2015 naprej. Veljavnost teh dveh generacij kartic je omejena na 10 let od izdaje in je bila določena na osnovi pričakovane življenjske dobe uporabljenega materiala kartice ter opredeljene veljavnosti digitalnega potrdila. Pri opredelitvi veljavnosti digitalnega potrdila je ZZZS upošteval mednarodne standarde in priporočila s področja informacijske varnosti tako, da je s čim daljšo veljavnostjo digitalnih potrdil obdržal zadovoljivo raven varnosti in hkrati omejil stroške, ki bi nastali zaradi prepogoste menjave kartic.


** Opomba: Datum veljavnosti kartice je vidno izpisan na zunanjosti samo novih kartic, ki so bile izdane od 22.10.2018 dalje. Starost kartic lahko zato zavarovane osebe preverijo v ZZZS Službi za poslovanje s karticami na tel. št. 01 / 30 77 466 ali pri območnih enotah in izpostavah ZZZS.

Slika nove kartice z vidnim zapisom datuma veljavnosti kartice (izdane od 22.10.2018 dalje oz. leta 2019 dalje):

20181114_103916.jpg Kartice - velja do ITA.pdfKartice - velja do MAD.pdfKartice - velja do SLO.pdf