20. 4. 2020
Odziv na članek v časniku Svet24 (vloga samostojnega podjetnika za izplačilo bolniškega nadomestila v breme ZZZS)


»Samostojni podjetniki morajo za izplačilo bolniške oddati vlogo«

V članku z zgornjim naslovom (Svet24, 18. 4. 2020, stran 12) je več netočnih informacij, zato moramo javnosti posredovati naslednje pojasnilo.

Že uvodoma je napačna informacija, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uvedel elektronski bolniški list »v okviru eZdravja«. Nadalje je v članku navedeno, da morajo samostojni podjetniki po uvedbi elektronskega bolniškega lista za izplačilo bolniškega nadomestila po novem oddati pisno vlogo, zaradi česar so administrativno bolj obremenjeni tako samostojni podjetniki kot tudi delavci ZZZS. Tudi to ne drži, saj so pred uvedbo elektronskega bolniškega lista samostojni podjetniki morali po zaključku bolniškega staleža za pridobitev papirnega bolniškega lista najprej obiskati osebnega zdravnika družinske medicine, nato le-tega odnesti na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) zaradi izpolnitve zadnje strani papirnatega bolniškega lista in nazadnje izpolnjen obrazec bolniškega lista predložiti še na ZZZS za izplačilo bolniškega nadomestila. Z uvedbo elektronskega bolniškega lista pa lahko samostojni podjetnik od letošnjega februarja dalje samo še po elektronski pošti vloži vlogo na ZZZS in ne potrebuje več izpolnjene zadnje strani papirnatega obrazca, saj te podatke z uvedbo elektronskega bolniškega lista ZZZS elektronsko izmenja s FURS. Prav tako samostojnemu podjetniku tudi k osebnemu zdravniku samo zaradi izdaje bolniškega lista ni več potrebno hoditi, če ta oceni, da ne potrebuje osebnega pregleda. Iz navedenega jasno izhaja, da je z uveljavitvijo elektronskega bolniškega lista samostojnim podjetnikom prihranjen vsaj en opravek (potrjevanje zadnje strani obrazca na FURS), prav tako stroški na primer s pošiljanjem papirnatega obrazca po navadni pošti. Tudi ne drži, da so delavci ZZZS sedaj bolj obremenjeni, saj se zaradi uvedbe elektronskega bolniškega lista ni spremenilo število bolniških odsotnosti oziroma zadev, ki jih rešujejo.

ZZZS tudi ne more na lastno iniciativo (»avtomatično«) samostojnim zavezancem izplačevati bolniškega nadomestila, saj gre za pravico zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jo uveljavljajo sami na lastno pobudo in ob tem tudi sami izbirajo, kdaj bodo vložili vlogo in posledično, kdaj jim bo bolniško nadomestilo izplačano. Na spletni strani ZZZS smo v pomoč samostojnim podjetnikom objavili tudi obrazec vloge, ki ga samostojni podjetnik izpolni enkrat, naslednjič pa npr. spremeni samo datum. Vlogo pa lahko enostavno in brez stroškov po elektronski pošti pošlje na ZZZS.

Več o uveljavljanju izplačila nadomestila za samostojne zavezance zaradi COVID-19 na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP


Uveljavljanje "navadnih" zahtevkov samostojnih zavezancev v breme ZZZS