29. september 2020
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil


Od 29. septembra 2020 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil. Nov seznam najvišjih priznanih vrednosti je objavljen na spletnih straneh ZZZS.

ČISTOPIS seznama zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, seznam bolnišničnih zdravil, seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo ter seznam najvišjih priznanih vrednosti za živila za posebne zdravstvene namene

Povezava na Centralno bazo zdravil (informacije o morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter informacija o zdravilih brez doplačil ali z doplačili).
Hide details for Podatki o posegih v dokumentPodatki o posegih v dokument
Evidentiral: Damjan Kos
Spremenil: Damjan Kos
Damjan Kos
Damjan Kos
Damjan Kos
Čas evidentiranja: 10.01.2020 10:30
Čas spremembe: 10.01.2020 10:31:16
10.01.2020 11:30:37
10.01.2020 11:30:47
29.01.2020 12:49:59

©ZZZS IC Ljubljana