30. januar 2020
Rok za oddajo izjave o interesu oz. ponudbe javnopravne osebe za brezplačno uporabo pisarn v Tržiču.


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za brezplačno uporabo pisarn ZZZS v Tržiču z javnopravno osebo za opravljanje javnih nalog iz naslova projekta "Implementacija modela integrirane oskrbe starejših v skupnosti, razvoj novih storitev, krepitev preventive ter zagotavljanja kontinuitete obravnave v javni mreži občine Tržič". Podrobnosti se nahajajo v pripeti listini spodaj.


Namera NNP.docx