6. marec 2020
Postopek izplačila nadomestila plače za samostojne zavezance


Informacija za samostojne zavezance

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO IZPLAČILA NADOMESTILA PLAČ V BREME ZZZS ZA FEBRUAR 2020 IN NADALJNJE MESECE  Samostojni zavezanec na ZZZS od vključno meseca zadržanosti februar 2020 posreduje posebno pisno vlogo. Podrobne informacije in novo vlogo najdete na spletnih straneh ZZZS.

  Vlogo samostojni zavezanec lastnoročno podpiše in jo na območno enoto ali izpostavo ZZZS posreduje osebno, po pošti ali skenirano na elektronski predal sedeža območne enote. Naslovi e-predalov so objavljeni na spletni strani ZZZS.

  Na papir izpisanega vizualiziranega elektronskega bolniškega lista k vlogi za februar 2020 ne prilagate, obvezna priloga ostaja le Potrdilo o darovanju krvi.

  Ker bolniški list ni več v papirni obliki, potrditev spodnjega dela hrbtne strani bolniškega lista za mesec februar 2020 in nadaljnje mesece nadomesti elektronska izmenjava podatkov med FURS in ZZZS za pridobivanje podatkov o osnovi in limitu (osnova, po kateri bi bil samostojni zavezanec zavarovan, če ne bi bil nezmožen za delo).

  Podatke o limitu bo lahko ZZZS elektronsko pridobil od FURS šele po oddaji OPSV na e-Davkih za konkretni mesec zadržanosti. Predlagamo, da samostojni zavezanec oz. pooblaščeni računovodski servis ne čaka na to, da bo (okrog 10-tega v mesecu) FURS najprej objavil predpolnjen OPSV (da bo sam to le potrdil/popravil), ampak ga odda takoj, ko je to mogoče. ZZZS bo namreč lahko obračunal nadomestilo in nakazal nadomestilo na TRR samostojnega zavezanca šele po potrditvi oz. oddaji OPSV.


  ZZZS bo za mesec februar 2020 in vse nadaljnje mesece na FURS posredoval za samostojne zavezance bolniške liste v elektronski obliki, tako da jih za potrebe kontrole obračunov (OPSV) samostojni zavezanci za februar 2020 več ne posredujejo na FURS.