maj 2019
Seznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine


ZZZS je v sodelovanju s Koordinativnim telesom družinske medicine opredelil seznam 18 administrativnih poenostavitev v ambulantah družinske medicine (priloga). Nekatere ukrepe smo že izvedli, glede določenih so v teku aktivnosti za njihovo izpolnitev, nekatere pa terjajo spremembo aktov, zlasti spremembo zakonodaje npr. sprememba pooblastil za odreditev bolniškega staleža (tudi ginekologom, ne za kratkotrajne staleže ipd.). V tem delu je ZZZS predloge odstopil Ministrstvu za zdravje, vključno s predlogi vezanimi na poenostavitev postopkov v okviru e-Zdravja. Načrtuje se dinamična širitev seznama s predlogi iz različnih okolij, posebej so svoje pobude že predstavili pediatri.

Priloga: seznam administrativnih poenostavitev in razbremenitev za izbrane osebne zdravnike.

Seznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine.docxSeznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine.docx

Poleg tega ZZZS v sodelovanju z zdravniškimi organizacijami pripravlja tudi uvedbo elektronskega bolniškega lista, ki bo zmanjšal tudi število obiskov v ambulantah družinske medicine. Več o tem.