2. november 2018
čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, ki so ga na podlagi sklepov Vlade RS z dne 18.10.2018 pripravili vsi (8) partnerji v zdravstvu.

S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2018.