© Copyright ZZZS

VSE PRAVICE PRIDRŽANE. BESEDILA, NJIHOVO OBLIKOVANJE, GRAFI IN DRUGI GRAFIČNI PRIKAZI NA TEM STREŽNIKU SO LAST ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE. ZBIRANJE PODATKOV IZ TEGA STREŽNIKA ZA POTREBE REPRODUCIRANJA, JAVNEGA OBJAVLJANJA, PRODAJANJA ALI KAKŠNEGAKOLI POSREDOVANJA V KATERIKOLI OBLIKI JE BREZ PISNEGA SOGLASJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE PREPOVEDANO.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE NE ODGOVARJA ZA OBLIKO IN VSEBINO PODATKOV, KI SO POSREDOVANI S POMOČJO HIPERTEKSTNIH POVEZAV NA DRUGE INFORMACIJSKE STREŽNIKE.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov iz tega strežnika pošljite na naslov:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva 24 1507 Ljubljana
tel. (01) 3077 200 fax. (01) 2312 182
e-mail: info@zzzs.si

 


ZZZS, vse pravice pridržane