čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021

ZZZS je objavil čistopis besedila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 10. 11. 2020 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 17. 12. 2020 in 18. 1. 2021 ter sklepov Vlade RS z dne 27. 5. 2021.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2021.