Finančni načrt ZZZS in Odlok Državnega zbora RS o najvišji dovoljeni porabi ZZZS za leto 2020 ter spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

(informacija z izredne seje Skupščine ZZZS dne 8. 1. 2020)