Informacije o obveznem zdravstvenem zavarovanju odslej tudi v lahkem branju

ZZZS je izdal novo tiskano brošuro za zavarovane osebe s ključnimi informacijami o obveznem zdravstvenem zavarovanju v t.i. lahkem branju. Informacije smo pripravili v sodelovanju s strokovnjaki za lahko branje in v sodelovanju z zavarovanimi osebami. Tiskano brošuro je ZZZS v tem tednu posredoval širokemu krogu uporabnikov in ustanov, katerim je brošura namenjena: varstveno delovni centri in centri za usposabljanje, humanitarne in invalidske organizacije, centri za sluh in govor, šole za otroke s posebnimi potrebami, zastopniki pacientovih pravic, pristojna ministrstva, NIJZ, Varuh človekovih pravic… Tiskano brošuro lahko brezplačno naročite v INDOK knjižnici ZZZS.