Podaljšan rok za prijavo na javni poziv izvajalcem splošne ambulante/ambulante družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika

ZZZS je 28. januarja 2022 na svoji spletni strani objavil Javni poziv izvajalcem splošne ambulante/ambulante družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. Predmet javnega poziva je dodelitev programa ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v splošni ambulanti/ambulanti družinske medicine in v otroškem in šolskem dispanzerju, ki je opredeljen v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 (v nadaljevanju: Dogovor). Program je namenjen zagotovitvi izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika oz. imajo izbranega osebnega zdravnika, ki ni več aktiven. Program je plačan v pavšalu glede na delež glavarinskih količnikov v ambulanti glede na standard iz Priloge 1 k Dogovoru. Pričetek izvajanja programa je 1. 3. 2022 oziroma, ko izvajalci izpolnijo pogoje za začetek izvajanja programa. Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev, ki želijo prevzeti program ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika in ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno s 6. točko razpisa, se rok za prijavo podaljša do oddaje programa prvemu izvajalcu, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2022. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja seznam izpostav in količino neoddanega programa.

Besedilo javnega poziva, navodila ter obrazec za prijavo na javni poziv

Dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.