Rok za prijavo na javno naročilo za storitve potrjevanja zobnoprotetičnih predlogov in izdajanje izvedenskih mnenj na področju zobozdravstva

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na Portalu javnih naročil 6. 6. 2024 objavil javno naročilo za potrjevanja zobnoprotetičnih predlogov in izdajanje izvedenskih mnenj na področju zobozdravstva. Številka objave je JN003856/2024-euE20/01.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/818351

Predmet naročila so storitve potrjevanja zobnoprotetičnih predlogov iz 188. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 z vsemi nadaljnjimi spremembami) in izdajanje izvedenskih mnenj s področja zobozdravstva za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje.

Ponudbo je potrebno predložiti po elektronski poti na e-poštni naslov zdravniki@zzzs.si, najkasneje do 20. 6. 2024 do 8:00 ure.