Nova ureditev področja medicinskih pripomočkov zagotavlja zavarovanim osebam večjo kakovost in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov ter večje možnosti za nadaljnje širitve pravice do medicinskih pripomočkov skladno s tehnološkim razvojem

(informacija z izredne seje Skupščine ZZZS dne 8. 1. 2020)