Podaljšan rok za prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje izbranih programov zdravstvenih storitev v letu 2023

ZZZS je 28. februarja 2023 na podlagi Uredbe 2023 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema tudi program splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine, program otroškega in šolskega dispanzerja, program dispanzerja za ženske, program zobozdravstva za odrasle, program zobozdravstva za mladino, program farmacevtskega svetovanja in program mobilni paliativni tim. Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno z 10. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2023. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.