Zloženke o zdravstvenem zavarovanju za starejše, študente in novorojenčke

ZZZS je izdal posodobljene zloženke o zdravstvenem zavarovanju: 

- za starejše z namenom njihove boljše seznanjenosti; 

- za študente z namenom, da so študenti kar najbolje obveščeni o njihovih pravicah in postopkih za vključitev obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je še posebej aktualno v primeru začasne ali trajne prekinitve statusa študenta ter ob vpisu v novo študijsko leto;

- za novorojenčke, ki jo namenjamo staršem, in sicer z namenom, da so kar najbolje obveščeni o postopkih, ki so potrebni za vključitev novorojenčkov v obvezno zdravstveno zavarovanje, ter za pridobitev nove kartice zdravstvenega zavarovanja.