Povabilo k sodelovanju pogodbenim zdravnikom

ZZZS vabi zdravnike, ki izpolnjujejo pogoje, da se prijavijo na javno naročilo za upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2021-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika, izvajanja nalog zdravnika – člana zdravstvene komisije in izvajanja nalog zdravnika izvedenca, ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS. 

Povezava na objavo.