Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni)(velja od 5. 2. 2021 do 28. 2. 2022)

V Uradnem listu RS, št. 206/2021 z dne 29. 12. 2021 je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki je začel veljati  30. 12. 2021.
ZDUPŠOP v 21. členu podaljšuje veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP), zato lahko delavci pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni  uveljavijo do 28. 2. 2022 (po ZDUOP, ki je začel veljati 5. 2. 2021 je ta pravica veljala od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021). 
 

Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe). 

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce).