Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni)(velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 5. 2. 2021, ponovno uvaja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika, do tri zaporedne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato izplačan znesek refundira od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe). 

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce).