Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom

V Uradnem listu RS št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O), ki trajno ureja pravico do sobivanja staršev v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču ob bolnem otroku. Spremembe so začele veljati 17. 4. 2021.

Pravico do sobivanja ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču v Sloveniji sestavljajo tri upravičenja:

- do kritja stroškov nastanitve in prehrane za čas sobivanja;

- do zadržanosti od dela za čas sobivanja (bolniški stalež);

- do nadomestila plače za čas sobivanja (od prvega dne v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Do vključno 16. 4. 2021 je pravico do sobivanja staršev v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku začasno urejal 98. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

Razlika v ureditvi pravice do sobivanja po ZZVZZ-O glede na ureditev po interventni zakonodaji (ZIUPOPDVE in ZDUOP) je naslednja:

- gre za trajno pravico, ki je financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (ne več začasno v skladu z interventnimi ukrepi);

- sobivanje z otrokom je omogočeno tudi v primeru, če je otrok z odločbo ZZZS nameščen v zdravilišče (prej samo v bolnišnici);

- razširjen je krog oseb, ki ima pravico do sobivanja (starš, rejnik, skrbnik, zakonec ali zunajzakonski partner, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja (če dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, prav tako rejnik in skrbnik, kadar otroka dejansko negujeta in varujeta); z zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem sta izenačena tudi partnerja v sklenjeni oz. nesklenjeni partnerski zvezi);

- pravica do sobivanja tudi v primeru usposabljanja za kasnejšo rehabilitacijo.

Več o tem (informacija za zavarovance in delodajalce)

Več o tem v navodilu ZZZS (informacija za vse deležnike) 

Okrožnica ZZZS za izvajalce zdravstvenih storitev z namenom dopolnitve programske opreme za obračun zdravstvenih storitev