Podaljšan rok za prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev

ZZZS je 28. januarja 2022 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:

 1. splošno in dispanzerske dejavnosti;
 2. zobozdravstvene dejavnosti;
 3. dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči;
 4. specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ;
 5. specialistične bolnišnične dejavnosti;
 6. zdraviliško zdravstveno dejavnost;
 7. lekarniško dejavnost;
 8. dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov;
 9. dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:

 • ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo,
 • ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 24. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 (v nadaljevanju: Dogovor), vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Dogovoru in za te programe ni navedeno, da razpis izvede Ministrstvo za zdravje.

Ker ZZZS za celotni program, naveden v 3. in 4. točki razpisa (programi splošne ambulante/ambulante družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino), še ni sklenil pogodb v skladu z 8. točko tega razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.