Podaljšan rok za prijavo na razpis za program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih območnih enotah ZZZS

ZZZS je na svoji spletni strani ter 19. junija 2021 v časniku Dnevnik objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema tudi dejavnost splošne in dispanzerske dejavnosti oziroma program iz 1. in 2. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 (splošna ambulanta / družinska medicina, otroški in šolski dispanzer). Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno z 7. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2021. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja seznam območnih enot in količino neoddanega programa.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.