S 1. 9. 2022 zgolj elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje so pripravili informacijsko rešitev, ki od 1. septembra 2022 dalje omogoča prek portala SPOT elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu.

V celoti digitaliziran postopek prijave nezgode in poškodbe pri delu pomeni za delodajalca poenostavitev in razbremenitev ter prinaša ukinitev dosedanjega papirnega obrazca ER-8. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki, vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu prijavo (ePrijava NPD) lahko oddali le še prek portala SPOT.

Postopek prinaša tudi razbremenitev zavarovancev ter izbranim osebnim zdravnikom zagotavlja pravočasno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca in elektronsko izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca. Za Inšpektorat RS za delo tak način prinaša hitrejši dostop do prijav, ZZZS in NIJZ pa zagotavlja najnovejše in pravilne podatke kot tudi njihovo varno izmenjavo.

Nov obrazec vloge za ureditev pooblastila za postopek ePrijava NPD bo na portalu SPOT objavljen nekaj dni pred uvedbo storitve, torej konec avgusta. Na voljo bo nov, samostojni obrazec za ureditev pooblastila, izključno za postopek ePrijava NPD. Dopolnjen bo tudi obstoječi obrazec vloge za urejanje pooblastil za vse e-postopke na portalu SPOT.
V primeru, da bo za podjetje vloge za ePrijavo NPD urejala pooblaščena oseba, mora zakoniti zastopnik urediti novo ali dopolniti obstoječe pooblastilo.

Več informacij